Rooster

Tijdens de dienst is er crèche tot 4 jaar en kindernevendienst voor 4 tot 12 jaar.
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken en elkaar te spreken. Kijk ook naar de informatie over de kerkdiensten.

 datum  voorganger en thema  collecten dovendiensten
Zondag 7 januari
10.00 uur
Epifanie
ds O.van Dongen
R: Social Start
D: Onderhoud kerkgebouw
dhr W.Pantjes
Zondag 14 januari
10.00 uur
ds Margrieta Reinders
1e na Epifanie (in afwijking oecumenisch rooster)
R: Wijkdiaconie
D: Crisispastoraat
dhr J.A.Jongeneel
Zondag 21 januari
10.00 uur
Dienst samen met de Arkgemeente in de Bethelkerk
2e na Epifanie, 'Bruiloft te Kana'  (in afwijking van het eucumenisch rooster)
Viering van het Avondmaal
voorgangers: ds J.A.M.van Wijngaarden, ds T.H.Hibma
R: Maaltijden ongedocumenteerden
D: Oecumene
Gezamenlijke dienst
Woensdag 24 januari
20.00 uur
Viering in de Bethelkerk voor heel Noord in het kader van de
oecumenische Week van gebed voor de eenheid.
   
Zondag 28 januari
10.00 uur
ds Cor Ofman   dienst in Hoorn
Zondag 4 februari
10.00 uur

Zondag van het Werelddiaconaat, viering van het avondmaal.
Bevestiging als ouderling: Gerwin Mondria
voorganger: ds Trinus Hibma

R: Werelddiaconaat
D: Kindernevendienst
dienst in Heerhugowaard
Zondag 11 februari
10.00 uur
ds André Fox R: Wijkdiaconie
D: Help de kerk in Nieuw Vennep
dhr H.van der Veen
Woensdag 14 februari
19.00 uur
Vesper op de Aswoensdag/Begin van de 40-dagentijd
Om 18.00 uur een sobere maaltijd (iedereen welkom) met
presentatie van het thema van de 40-dagen: Onvoorwaardelijke Liefde.
   
Zondag 18 februari
10.00 uur
Doopdienst. Het Aubadekoor van Tuindorp Oostzaan zingt.
voorganger: ds Trinus Hibma
R: Wijkondersteuning
D: Eredienst
gezamenlijke dienst
Zondag 25 februari
10.00 uur
Arjette Kuipers, pionier Zinnig Noord R: Wereldhuis
D: Pastoraat onder ouderen
dhr W Pantjes

 

 Meer informatie over de kerkdiensten?  klik hier