Flits

   flitsgroot

 

 

     

Nieuwsbrief Flits van de IC Dovenpastoraat Noord-Holland voor februari 2018Zondag 28 januari

Deze zondag is er een gezamenlijke dienst in Het Octaaf te Hoorn.

In de Flits van januari was niet het juiste adres vermeld.

Het adres is: J.D. Pollstraat 1,1623 LM, Hoorn.

Wendy Elings is als tolk gebarentaal aanwezig.

De dienst begint om 10.00 uur. Welkom!Kerkdiensten in februari

-Zondag 4 februari Ds.H.C.van Capelleveen, Heerhugowaard

Dit is een gezamenlijke dienst waarin ook de viering van het Heilig Avondmaal.

Adres van De Ontmoetingskerk is: Middenweg 168,1702 HE, Heerhugowaard.

Saskia Balder is als tolk gebarentaal aanwezig.-Zondag 11 februari Dhr. H v/d Veen, Benedenzaal van de Bethelkerk.

Als tolk gebarentaal is Wendy Elings aanwezig.-Zondag 18 februari Ds.T.H.Hibma,   Kerkzaal van de Bethelkerk.

Dit is een gezamenlijke dienst.

Annet v/d Berge is als tolk gebarentaal aanwezig.-Zondag 25 februari Dhr.W.Pantjes, Benedenzaal van de Bethelkerk.

Laura Kolmus als schrijftolk aanwezig.Adres Bethelkerk: Plejadenplein 44, 1033 VL, Amsterdam.

De diensten beginnen om 10.00 uur. Welkom!Bijbelgesprekskringen

-Amsterdam

Vrijdagmorgen 16 februari om 10.30 uur bij fam. Metz.

Adres: Sterrenplein 18,1033 CW, Amsterdam.

-Castricum

Iedere derde woensdagmiddag van de maand bij fam. Drenth

Adres: Dr. Jacobilaan 35, 1901KG, Castricum.Ontmoetingsmiddag/avond 22 maart

Onze ontmoetingsmiddag/avond is op donderdag 22 maart van 17.00 tot 20.00.

Uitnodiging en programma volgt.                

                                                                                            Groetend, Wieger Pantjes

                                                                                         E: wpantjes@gmail.com

                                                                              T: 0172 - 437418