Rooster

Tijdens de dienst is er crèche tot 4 jaar en kindernevendienst voor 4 tot 12 jaar.
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken en elkaar te spreken. Kijk ook naar de informatie over de kerkdiensten.

 datum  voorganger en thema  collecten dovendiensten
Zondag 3 december
10.00 uur
1e Adventszondag   Kinderen uit de buurt komen adventskalenders maken
ds T.H.Hibma
 R: Wijkdiaconie
D: Kerkgroei
 dhr J.Jongeneel
Zondag 10 december
10.00 uur
2e Adventszondag
ds K.Holwerda
R: Dovenpastoraat
D: Landelijk pastoraat
dienst in Castricum
ds F.van Dijke
Zondag 17 december
10.00 uur
3e Adventszondag: Gaudete! Viering van het Avondmaal
ds T.H.Hibma
R: Sociale Kruidenier
D: Pastoraat
geen dienst
Zondag 24 december
10.00 uur
4e Adventszondag
ds K.Holwerda
R:Wijkdiaconie
D: Kerk
geen dienst
Zondag 24 december
21.00 uur

Kerstnachtdienst met carols. Cantorij olv Marja van der Ploeg.
Cello: Manuel van der Ploeg
voorganger ds Trinus Hibma         
na afloop glühwein en chocolademelk

R: Wijkdiaconie
D: Sociale Kruidenier
geen dienst
Maandag 25 december
10.00 uur
vanaf 9.00 uur kerstontbijt voor iedereen.
10.00 uur. Kerstmorgendienst.
Alle aanwezige kinderen mogen meespelen in een improvsatie-kerstspel.
Daarna hebben zij een eigen programma.
In de dienst speelt Esther van der Ploeg hobo.
Cantorij zingt olv Marja van der Ploeg.
Voorganger: ds Trinus Hibma

R: Kinderen in de knel
D: Pastoraat
gezamenlijke dienst in de Bethelkerk
Zondag 31 december
10.00 uur
ds M.Nijman R: Voedselbank
D: Eindejaarscollecte
dhr W.Pantjes
Nieuwjaarsmorgen
11.30 uur
Oecumenisch Ochtendgebed    
Zondag 7 januari
10.00 uur
Epifanie
ds O.van Dongen
R: Social Start
D: Onderhoud kerkgebouw
dhr W.Pantjes
Zondag 14 januari
10.00 uur
ds M.Reinders
1e na Epifanie (in afwijking oecumenisch rooster)
R: Wijkdiaconie
D: Crisispastoraat
dhr J.A.Jongeneel
Zondag 21 januari
10.00 uur
Dienst samen met de Arkgemeente in de Bethelkerk
2e na Epifanie, 'Bruiloft te Kana'  (in afwijking van het eucumenisch rooster) Viering van het Avondmaal
voorgangers: ds J.A.M.van Wijngaarden, ds T.H.Hibma
R: Maaltijden ongedocumenteerden
D: Oecumene
Gezamenlijke dienst
Woensdag 24 januari
20.00 uur
Viering in de Bethelkerk voor heel Noord in het kader van de oecumenische Week van gebed voor de eenheid.    

 

 Meer informatie over de kerkdiensten?  klik hier