Rooster

Tijdens de dienst is er crèche tot 4 jaar en kindernevendienst voor 4 tot 12 jaar.
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken en elkaar te spreken. Kijk ook naar de informatie over de kerkdiensten.

 datum  voorganger en thema  collecten dovendiensten
Zondag 1 april
10.00 uur

Paasviering voor de hele familie op zondag 1 april

Vanaf 9.00 uur staat een paasontbijt klaar voor iedereen. Om 10.00 uur begint de dienst,
waarin eerst een improvisatiespel met de kinderen. Deze hebben daarna een eigen programma, onder andere eieren zoeken. De dienst vervolgt met het paasverhaal en een avondmaalsviering voor iedereen. Daarna ontmoeting bij koffie en thee. Voorganger: ds Trinus Hibma
1e R: Wijkdiaconie
2e R: Avondmaalscollecte
D: Paascollecte
gezamenlijke dienst
Zondag 8 april
10.00 uur
ds Luuk Wieringa R: Sociale Kruidenier
D: Toerusting en vorming
ds Trinus Hibma
Zondag 15 april
11.00 uur
Dienst samen met mensen met een beperking. Aanvang: 11.00 uur!!!!
Philakoor zingt en H.J.Smitband speelt.
R: Wijkdiaconie
D: Huwelijkspastoraat
ds R.J.Bakker
Zondag 22 april
10.00 uur
ds Gerson Gilhuis R: Drugspastoraat
D: Eredienst
mevr T.Meijer
Zondag 29 april
10.00 uur
ds Cor Ofman R: Bureau straatjurist
D: Dovenpastoraat
dhr W.Pantjes

Zondag 6 mei
10.00 uur

Gezamenlijke kerkdienst in Nieuwendam (In de Bethelkerk dus geen dienst)
Voorgangers: ds Lútzen Miedema en ds Trinus Hibma
R: Stichting Shiva
D: Kerkgroei
ds Frans van Dijke
Donderdag 10 mei
10.00 uur
Hemelvaartsdag.
Viering in de Nieuwe Augustinus aan de Kamperfoelieweg
   
Zondag 13 mei
10.00 uur
ds Ole van Dongen R: Wijkdiaconie
D: Kerkmuziek
Dienst in Heiloo
Zondag 20 mei
10.00 uur

Pinksteren.  Belijdenisdienst en viering van Het Avondmaal
Gezamenlijke dienst met de Urdugemeente
voorgangers: ds Sarwar Eric en ds Trinus Hibma

R: Straatpastoraat
Avondmaalscollecte:
Kinderen in Oeganda
D: Pinksterzendingscollecte
Gezamenlijke dienst
Zondag 27 mei
10.00 uur
ds Margrietha Reinders R: Wijkdiaconie
D: Pastoraat
Dienst in Castricum
Zondag 3 juni
10 uur
ds Trinus Hibma R: Wijkdiaconie
D: Kerk als plaats van stilte
dhr W.Smit
Zondag 10 juni
10.00 uur
ds Mireille Klomp R: Werelddiaconaat
R: Eredienst
dhr H.van der Veen
Zondag 17 juni
10.00 uur
ds Trinus Hibma R: Binnenlands diaconaat
D: Pastoraat
Dienst in Heerhugowaard
Zondag 24 juni
10.00 uur
Arjette Kuipers, pionier Zinnig Noord R: Wijkdiaconie
D: Jeugdwerk
mw Laura Kolmus
Zondag 1 juli
10.00 uur
ds Herrianne Allewijn R: Wijkdiaconie
D: Onderhoud kerkgebouw
dienst in De Opgang Amsterdam

 

 Meer informatie over de kerkdiensten?  klik hier