Nieuws in de tijd van  het coronavirus.

 

De Bethelkerkgemeente volgt het beleid van de Protestantse Kerk van Amsterdam.
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/aangepaste-situatie-kerkelijke-bijeenkomsten-na-nieuwe-coronamaatregelen/

 

Vanaf zondag 5 september gaan de Ark en de Bethelkerk samen vieren te
beginnen in De Ark, de hele maand september.

De hele maand oktober vieren we in de Bethelkerk.

Alleen de maand november is half om half.

De Bethelkerk viert de gedachtenisdienst op zondag 7 november, dan is in de
Ark een gewone viering.

Op zondag 21 november gedenkt de Ark zijn overledenen, dan is er in de
Bethelkerk een gewone viering.

Vanaf zondag 5 december zijn alle vieringen in de Bethelkerk.

Lees het kerkblad goed, daar wordt het nog eens rustig uitgelegd.

 

Koffieochtenden:

We willen in september weer beginnen met de koffieochtenden, de 1e en de 3e
woensdag van de maand.

De eerste koffieochtend na de coronastop is op woensdag 15 september van
10.00-12.00 uur, de 2e op woensdag 29 september,

Verder de 1e en de 3e woensdag van de maand zie hiervoor het kerkblad.

 

Maaltijd voor buurt en gemeente.

We zijn druk doende om ook weer de open maaltijd op te starten, de planning
is te beginnen op de laatste woensdag van oktober t.w. 27 oktober.

Zie ook hiervoor ons kerkblad Drieluik.

 

Fijn dat we u weer kunnen ontmoeten zowel in de kerkdienst als bij de koffie
na de dienst.

 

Blij dat 'bijna' alles weer gewoon kan, met in achtneming van de 1,5 meter
(binnen)

 

Met een hartelijke groet,

 

Namens het kernteam Bethelkerk

Adri Luyten (scriba)

Huifkarpad 12

1033 WV Amsterdam

Tel. 020 6311083

Mobiel 06 29551620

.