Beste gemeenteleden van de Bethelkerk.

                                                                                             

Vanaf heden hoeft u zich niet meer aan te melden als u naar de kerk wilt komen, we mogen nu met max. 45 gemeenteleden (zonder medewerkers) dat geeft heel wat lucht.

Als kernteam hebben we besloten om ons aan de regels van de Prot. Kerk Amsterdam te houden wat zingen betreft t.w.: 

De werkgroep zingen geeft aan dat u bij ‘beperkte tijd’ moet denken aan maximaal twee coupletten in een kerkdienst. Bij voorkeur aan het einde van de kerkdienst. Dit in verband met de verspreiding van aerosolen en de mogelijkheid om direct daarna te ventileren”.

Vanaf heden willen we de laatste 2 coupletten van het slotlied door de hele gemeente laten zingen.

 

Het orgelspel is onderdeel van de dienst, wilt u dus voor en na de dienst tijdens het orgelspel blijven zitten en stilte in acht nemen.

We hopen u gauw weer te zien, en gaan vanaf nu genieten van alles wat wel kan.

Met een hartelijke groet,

Namens het kernteam, Adri Luyten

 

Een aantal regels worden daarbij wel in acht genomen. Leest u ze aandachtig door?

 

1. Heel belangrijk u mag geen klachten hebben (hoesten, verkouden, geen smaak en geur, koorts e.d.).

2. Nog steeds is van kracht dat een mondkapje gedragen wordt tijdens het lopen door de kerk (als u zit mag het af). Ook gelieve u uw handen te desinfecteren bij de ingang, en natuurlijk houden wij allemaal de 1.5 meter afstand aan.

3. De kerkgangers komen binnen en verlaten ook het gebouw weer via het bordes en volgen de pijlen op de kerkvloer. De gastvrouw noteert de namen van de aanwezigen. Deze worden vier weken bewaard.

4 Er is geen garderobe, men neemt de jas mee naar de zitplaats (op de rugleuning of lege stoel). Mensen die de lift nodig hebben volgen de pijlen beneden en gaan boven zitten dicht bij de ingang van de lift.

5. Voor en na de dienst wordt de binnentrap niet gebruikt, behalve door hen die taken verrichten in de dienst (zie de dienstroosters).

Ook is deze trap alleen voor noodzakelijk bezoek aan de WC. Bij voorkeur wordt in het kerkgebouw geen gebruik gemaakt van de toiletten.

6. Kinderen kunnen naar de kindernevendienst gebracht worden in de jeugdzaal. Ingang via de hoofdingang beneden. Volg de pijlen.

De ouders die de dienst in de kerk willen volgen lopen door de beneden ingang naar buiten en gaan via het bordes de kerkzaal binnen.
7. Er wordt niet gezongen door de gemeenteleden.  Collecten kunnen niet gehouden worden. Graag bijdragen via bank overmaken.

Voorlopig wordt nog geen koffie aangeboden na de dienst. Iedereen wordt gevraagd na de dienst niet achter te blijven, maar het gebouw vlot te verlaten via de looproute en eventuele onderlinge gesprekken buiten te voeren (1,5 meter afstand).

8. Avondmaal wordt te zijner tijd gevierd in een grote kring langs de muur met 1,5 meter tussenafstand. Men gaat vanaf de zitplaats naar de dichtst bijliggende plaats om elkaars pad niet te kruisen.

Matses worden in een schaal op armlengte aangereikt en door deelnemers zelf van de schaal genomen/of door de voorganger aangereikt. De beker wordt hierna op armlengte voorgehouden om de matse in te dopen.

 

 

Namens het kernteam Bethelkerk

Adri Luyten (scriba)

Huifkarpad 12

1033 WV Amsterdam

Tel. 020 6311083

Mobiel 06 29551620