Wijkdiaconie Amsterdam-Noord

De diakenen in heel Noord werken nauw samen.
Contactadres is: dhr Peter Kraan,  tel 493.25.00 

Giften                                                                 anbi

Om het werk  van de diakenen te steunen kunt u een gift (fiscaal aftrekbaar!) overmaken op postbank 46.26.900
t.n.v de penningmeester D.Luyten, te Amsterdam.