Dovenpastor

De Stichting Dovenpastoraat te Amsterdam kan op bescheiden wijze professionele hulp inzetten.

Laura Kolmus is zo de contactpersoon waar u/je terecht kunt. Zij coördineert het pastoraat.
Is er iets in uw persoonlijke leven, mail of app haar dan.
Zij is al een vertrouwd gezicht voor velen.
Zij biedt een luisterend oor en helpt u/je zonodig aan een pastor. 

Haar mailadres is: doorzien@live.nl.
Whats-App of sms. 06 21847100.


Zij maakt ook de roosters van voorgangers en tolken.
 
 Maandelijks schrijft zij ook de nieuwsbrief FLITS
digitaal  blad voor de doven in Noord-Holland, zodat iedereen goed op de hoogte blijft.