Dovenpastor

De Stichting Dovenpastoraat te Amsterdam heeft voor 1 dag per week
een dovenpastor in dienst voor huisbezoek en gespreksgroepen:
 
dhr Wieger Pantjes
Klaproosstraat 61
2403 EW Alphen a/d Rijn
tel en teksttel 0172 - 437418
 
Lees dit interview door Piet Koenes om hem beter te leren kennen.
 
Maandelijks schrijft hij de nieuwsbrief FLITS
digitaal  blad voor de doven in Noord-Holland, zodat iedereen goed op de hoogte blijft.