Flits

   flitsgroot

 


 Nieuwsbrief Flits van de IC Dovenpastoraat Noord-Holland  2 juni 2021


Trouwe Flits-lezers!!!

Onderstaande foto laat ons het bestuur zien van het IC Dovenpastoraat Noord-Holland. Op 7 mei kwam het bestuur van het IC NH bij elkaar. Frans van Dijke was voor de laatste keer aanwezig en Hendrik Stevens maakte zijn debuut. Hendrik zal zich voorstellen in deze Flits.

bestuurVan links naar rechts:

Trinus Hibma   - Hendrik Stevens – Frans van Dijke

Jaap Metz – Tjitske Metz – Laura Kolmus – Siep Rienstra

 

 

 

 

 

Voorstelbrief van Hendrik Stevens:


Wie ben ik?

Mijn naam is Hendrik Stevens. Op 1 mei ben ik begonnen als nieuwe dovenpastor van Noord-Holland en Utrecht. Ik ben doof en ik draag een CI. Ik heb ook een oogziekte, daarom reis ik altijd met openbaar vervoer. Mijn moedertaal is Nederlands Gebarentaal, maar ik spreek ook de Nederlandse taal. Ik woon in IJsselmuiden. Het is een dorpje in Overijssel. Ik heb altijd geleefd in twee werelden: de dovenwereld en de christelijke horende wereld. Het is niet makkelijk! Doof-zijn is vaak moeilijk. Toch heb ik door mijn dove identiteit veel mooie dingen gekregen. De NGT en dove cultuur is verbonden aan mij.Doof en Jezus

Vroeger dacht ik: “zonder mijn doofheid kan ik beter leven”. De horende maatschappij vindt doof-zijn en slechthorend-zijn vaak een last. Zij zien dit vaak als een zwakte. Er zijn veel vooroordelen over doven en slechthorenden. Ik heb ontdekt dat God anders denkt dan de maatschappij. God zei tegen apostel Paulus: maar Hij (Heer) zei: ‘je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid (NBV).’ God wil Zijn genade en kracht geven door jouw/mijn beperkingen. Wij hoeven zelf niet perfect te maken of te zijn. Dat is onmogelijk! Wat hebben wij nodig om te groeien als mens? Genade en kracht van Jezus. Jezus wil dat wij ons overgeven aan Hem als Redder en Heer. Door Jezus mogen wij leren leven en groeien. Mijn identiteit is verbonden aan Jezus. Door Jezus alleen word ik een echt gelukkig mens! Dat wil ik graag uitdragen als dovenpastor.Mijn verlangen

Het christelijke geloof is voor mij geen regelboekje of een stappenplan. Het is ook geen “horende” geloof. Wat dan? Het is een geweldig verhaal van Jezus. Heer Jezus die komt tot ons. Het is een persoonlijke ontmoeting met Jezus in ons leven. Ik voel mij geroepen om de goede boodschap van Jezus te vertellen in handen, woorden, gevoelens, ervaringen en daden. Het is ook mijn verlangen om mee te bouwen aan het dovenpastoraat in Noord-Holland.
Hopelijk mogen wij elkaar gauw ontmoeten. Ik ben benieuwd naar jouw persoonlijk verhaal!  
Gods zegen toegewenst.

Dovenpastor Hendrik Stevens

Mocht u Hendrik in levende lijve willen ontmoeten, dan kan dit op 27 juni a.s. in de Bethelzaal te Amsterdam.
U bent hartelijk welkom.

Dit brengt mij op de diensten in de maanden Juni , Juli en Augustus 2021.

JuniGebarentolk

Schrijftolk

6

Trinus Hibma

Bethel-zaal13 GD

Trinus Hibma

BethelkerkMarlijne20 GD

Ds. B. Gerritsen

Weesp

Op locatie en On-line

Annet27

Erik Krooneman Laura Kolmus

BethelzaalWendy

Ilona

4 Juli -

15 Aug.

GEEN DIENSTEN

Augustus22

W. Pantjes

Bethel-zaal

Laura

29

Siep Rienstra

Bethel-zaalWendy6 en 27 Juni zijn er diensten in de Bethelzaal, deze beginnen om 10:00 uur.

Een opmerking over 27 juni, Erik Krooneman gaat voor de eerste keer voor in het IC Noord-Holland. Hij studeert op dit moment voor Predikant aan de PThU.

U bent via de Mozaïek ingang welkom en uiteraard volgen we de maatregelen van de overheid.

13 juni is er een Gezamenlijke dienst in de Bethelkerk.

Als u de dienst wilt bijwonen, kunt u zich aanmelden tot zaterdag 17.00 uur voorafgaand aan de dienst via de mail: luytenda@planet.nl
 
Wilt u de dienst on-line bezoeken, dan kunt u de volgende link gebruiken:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1929-Bethelkerk

20 juni 2021 is er om 10.00 uur een Gezamenlijke Dienst in de Grote of Laurenskerk te Weesp.

Dit betekent dat een tolk Nederlandse Gebarentaal aanwezig is..

In deze dienst gaat het over Heilige Grond. Het verhaal uit Exodus 3:1-10 gaat over Mozes die een brandende braamstruik tegenkomt. Een bijzondere ontmoeting tussen God en Mozes. Een ontmoeting die plaatsvindt op een hele gewone plaats in de woestijn die opeens heilige grond wordt. Wat zijn onze heilige, bijzondere plaatsen in het leven en wat vinden we daar? Vragen om deze dag bij stil te staan.

Men kan zowel on-line als ter plekke de dienst volgen.
Het reserveren van plekken kan vanaf zondag 13 juni om 12.00 uur via de website: https://pgwd.nl/registratie-bijwonen-kerkdienst
De kerkdienst is on-line te volgen via www.pgwd.nl
Op de homepage staat onder het kopje 'Livestream' de link naar de livestream van die zondag. Vanaf ongeveer 9.55 gaat de dienst live beginnen.


In de zomer zijn er geen Dovendiensten, we houden een zomerstop.

De eerstvolgende dienst zal zijn: 22 augustus waarin De heer W. Pantjes voor zal gaan.
En op 29 augustus zal de Heer S. Rienstra voor gaan.

Vanwege de zomerstop zal er geen Flits verschijnen. Mochten er onverhoopt toch wijzigingen optreden, dan zal ik u uiteraard op de hoogte brengen.Tevens wil ik u de volgende website van harte aanbevelen: www.doofenkerk.nl

Daar kunt de eerstvolgende Dovendiensten vinden die gehouden worden.

Verder treft u in de bijlage de afscheidsbrief van Frans van Dijke aan.

We zijn aan het einde van deze Flits gekomen. Er staat deze keer veel informatie in.

Ik hoop dat u een zomer zult ontvangen waarin u de vrede van Onze Vader in de Hemel zal ontvangen. Dat is waardoor we energie krijgen en moed ontvangen om in deze wereld verschil te kunnen maken.

Gezegende Zomer!!!
 
Laura Kolmus

doorzien@live.nl

06-21847100

De IC Dovenpastoraat Noord-Holland