Flits

   flitsgroot

 


 
Nieuwsbrief Flits van de IC Dovenpastoraat Noord-Holland Juli en Augustus 2020

(20200624)Geachte Flits-lezers,Allereerst kerkdienst mededelingen:De diensten van IC Dovenpastoraat - Noord Holland zijn tot 1 september 2020 afgelast:

Juli (vakantie) en Augustus (Corona).De volgende diensten in augustus, aanvang 10:00 uur, die on-line gevolgd kunnen worden, ondersteund door een gebarentolk, zijn:9 augustus Ds Kees Zwart (https://kerkdienstgemist.nl/stations/1929-Bethelkerk)

en

30 augustus Ds Berit Bootsma-Gerritsen (https://pgwd.nl/)(30 augustus wordt er waarschijnlijk ook Avondmaal gevierd. Mocht u dit mee willen vieren dan is het handig om een glas wijn/druivensap en een bord met matze/brood klaar te zetten. Op dit moment is het dus nog niet zeker, want wordt pas in de zomermaanden definitief besloten. Dit ter info.)Verder een artikeltje persoonlijk geschreven door één van onze Dovenpastoraat leden: Gré van Ursem.----------------------------------------------------------------------------------

Een gebouw dat onder naam Pauw, 36 zelfstandige appartementen.

Wij wonen hier fijn, hoor.

Wij zijn al 3 maanden in Ede. Moet wel wennen.

Paar doven mensen, we ken het wel. Als de buiten of in het hal tegen elkaar babbelen.

Moet wel 1,5 meter afstand. Niemand de doven mensen is coronavirus ziek in de Gelderhorst.Hou vol!

Jan en Gré van Ursem

-----------------------------------------------------------------------------------Tevens ontving ik een prachtig gedicht die ik ook graag met u wil delen:-----------------------------------------------------------------------------------

          GOD ZAL ZORGEN

Als het coronavirus dreigt...

Je jubelt: God zal voor mij zorgen

wanneer ik hulp van Hem verwacht!

Toch kun je bang zijn, bang voor morgen:

één lange, eindeloze nacht.

Geloof wat vast en zeker is:

licht overwint de duisternis!Je dacht dat God zijn schapen leidde,

het hele leven één groot feest,

tot aan de einder groene weiden -

maar dan: een wond die niet geneest!

Al zal de Herder bij je zijn,

soms ga je door een diep ravijn.Je meende: Christus is zo machtig,

één woord - het onweer zwijgt al stil.

Je dacht: mijn Vader is almachtig,

de wind gaat liggen als Hij wil.

Maar dan opnieuw: een donderslag,

chaos die niemand eerder zag.Je fluistert toch dat God zal zorgen

ook als geen zon je tegenlacht?

Houd dat dan vast, want Hij zal morgen

doen wat geen mens meer had verwacht:

dan zal de aarde hemel zijn,

dan zal het eeuwig Pasen zijn!André F. Troost

melodie: Wie maar de goede God laat zorgen-----------------------------------------------------------------------------------Verder wil ik u er nogmaals op wijzen, dat u mij bereiken kunt via de mail (doorzien@live.nl), Whats-App of sms. (+31621847100).Het is altijd goed om het leven met elkaar te delen!!!!

Laat het me weten.Ook wil ik allen danken voor het feit dat u met mij meedenkt, voor uw hulp, ondersteuning en betrokkenheid bij het IC Dovenpastoraat!!De Flits slaan we 1 maand over vanwege de zomervakantie.

M.a.w. eind augustus ontvangt u de 6e Flits van dit jaar per mail of per post.Heel hartelijk dank en ik wens u een mooie zomer toe en

vooral Gods Nabijheid!!!Vriendelijke groeten

Laura Kolmus namens het IC Dovenpastoraat Noord Holland