Flits

   flitsgroot

 


 

Nieuwsbrief Flits van de IC Dovenpastoraat Noord-Holland voor december 2018December wordt ook wel feestmaand genoemd.

We vieren Sinterklaas ,Kerstfeest en misschien ook wel persoonlijke feesten.

De wijkgemeente van de Bethelkerk vieren 1 en 2 december hun 60 jarig jubileum van het gebouw van de Bethelkerk.

De Bethelkerk is voor velen ook voor het Dovenpastoraat een plaats waar mensen zich thuis voelen. Wij feliciteren hen met dit jubileum.

Ook voor het landelijke Dovenpastoraat is het op 1 december feest.

Ds. Kees Smit wordt in Kampen bevestigd en doet intrede als dovenpredikant.

Zijn werkgebied wordt Midden-Nederland.Kerkdiensten in december

-Zondag 2 december 10.00 uur (Eerste Advent) ds. H.C.van Capelleveen.

Dit is een gecombineerde dienst in De Ontmoetingskerk te Heerhugowaard.

In deze dienst vieren we ook het Heilig Avondmaal.

Adres: Middenweg168, 1702 HE, Heerhugowaard.

Als tolk gebarentaal is Saskia Balder aanwezig.-Zondag 9 december 10.00 uur (Tweede Advent) dhr.J.A.Jongeneel

Deze dienst wordt gehouden in de benedenzaal van de Bethelkerk.-Zondag 16 december 10.00 uur (Derde Advent) dhr.S.Rienstra

Deze gecombineerde dienst wordt gehouden in de Lucaskerk te Winkel.

Adres: Dorpstraat 77, 1731 RE, Winkel.

Als tolk gebarentaal is Saskia Balder aanwezig.-Zaterdag 22 december 17.00 uur dhr.W.Pantjes

Kerstviering IC Dovenpastoraat Noord-Holland in de benedenzaal van de Bethelkerk. Uitnodiging en programma volgt.-Zondag 23 december(Vierde Advent) geen kerkdienst-Maandagavond 24 december 22.00 uur (Kerstavond) ds.J.Geertse  

Gecombineerde dienst in De Ontmoetingskerk te Heerhugowaard.

Als tolk gebarentaal is Saskia Balder aanwezig.-Dinsdag 25 december 10.00 uur (Eerste Kerstdag) ds.T.H.Hibma

Deze gecombineerde Kerstviering wordt gehouden in de Bethekerk.

Als tolk gebarentaal is Mirjam Hegger aanwezig.-Zondag 30 december 10.00 uur dhr.W.Pantjes

Deze jaarafsluiting wordt gehouden in de benedenzaal van de Bethelkerk.Adres Bethelkerk: Plejadenplein 44, 1033 VL ,Amsterdam.

Bijbelgesprekskringen

De Bijbelgesprekskring in Castricum op de derde woensdagmiddag van de maand.

Adres: Dr.Jacobilaan 35, 1901KG Castricum.

De Bijbelgesprekskring Amsterdam op vrijdagmorgen 14 december om 10.30 uur.

Adres: Sterrenplein18, 1033 CW, Amsterdam. Schrijftolk is Laura Kolmus.

Deelnemers ontvangen nog een uitnodiging.Van de penningmeester.

Wilt u ons bij de activiteiten ondersteunen met een gift dan kunt u die overmaken op rekeningnummer; NL 65 INGB 000 4630600 t.n.v. Stichting Dovenpastoraat.

Uw gift maakt het mogelijk dat we ook in 2019 onze activiteiten kunnen blijven doen.

Hartelijk dank! Siep Rienstra.De IC Dovenpastoraat wenst iedereen fijne en gezegende Kerstdagen.Groetend Wieger Pantjes

                                                                                               E:wpantjes@gmail.com

                                                                                       Tel: 0172-437418