Flits

   flitsgroot

 


 

 

Nieuwsbrief Flits van de IC Dovenpastoraat Noord-Holland voor oktober 2018Deze flits staat in het teken van het 50 jarig jubileum van de Stichting Dovenpastoraat en Sociaal-Cultureelwerk in Amsterdam.

Onze voorzitter Ds.Trinus Hibma heeft een informatiefolder gemaakt van de geschiedenis 1967-2017 van het Dovenpastoraat. De folder is als bijlage toegevoegd. En natuurlijk een uitnodiging voor het jubileumfeest op 18 oktober.Kerkdiensten oktober

-Zondag 7 oktober Ds.F.van Dijke

Dit is een gezamenlijke dienst in de Protestantse Kerk in Wormerveer.

Adres: Noordeinde 20, 1521 PA, Wormerveer.-Zondag 14 oktober Mevr.T.Meijer

Deze dienst wordt gehouden in de benedenzaal van de Bethelkerk.

Als tolk gebarentaal is Marlijne Hemelaar aanwezig.-Zondag 21 oktober Dhr. H v/d Veen

Deze dienst wordt gehouden in de benedenzaal van de Bethelkerk.

Adres: Plejadenplein 44,1033 VL in Amsterdam.

Als tolkgebarentaal is Wendy Elings aanwezig.-Zondag 28 oktober Ds.D.J.J.Thijs en Dhr.W,Pantjes

Dit is een gezamenlijke dienst met de wijkgemeente van De Bron.

Adres: Hugo de Vrieslaan 2, 1097 ED Amsterdam – Watergraafsmeer.

Als tolk gebarentaal is Annet v/d Berge aanwezig. Schrijftolk is Laura Klomus.Rondom de diensten er gelegenheid voor ontmoeting met koffie/thee.

De diensten beginnen om 10.00 uur. U bent welkom!Bijbelgesprekskringen

De Bijbelgesprekskring in Castricum op de derde woensdagmiddag van de maand.

Adres: Dr.Jacobilaan 35, 1901KG Castricum.

De Bijbelgesprekskring Amsterdam op vrijdagmorgen 26 oktober om 10.30 uur.

Adres: Sterrenplein18, 1033 CW, Amsterdam. Schrijftolk is Laura Kolmus.50! Feest!We nodigen u uit voor het feest voor het 50-jarig jubileum van Stichting Dovenpastoraat en Sociaal-Cultureel werk. Het feest vindt plaats op donderdag 18 oktober 2018.

We hebben een gezellig programma voor u en met elkaar!Programma

17.00 uur      Start met inloop met koffie/thee

17.30 uur      Avondgebed

18.00 uur      Buffet

Na het buffet doen we een spel.

20.30 uur      AfsluitingPlaats van het feest

Bethelkerk

Plejadenplein 44

1033 VL AmsterdamOpgeven voor het feest

Komt u ook? Geef u voor 7 oktober 2018 op bij Wieger Pantjes.

E-mail: wpantjes@gmail.com

Tel.: 0172-437418Tot 18 oktober!Landelijke Contactdag: Zoek de Verbinding!

 

Op zaterdag 3 november is iedereen weer welkom op de landelijke contactdag van het IDP in Nijkerk.
Het thema van de dag is: ‘zoek de verbinding’. Op speelse en serieuze manieren gaan we aan de slag met dit thema. We hopen dat we door deze dag geïnspireerd raken om de verbinding met God, elkaar, kerken en iedereen die wij in ons leven ontmoeten te verstevigen en te vernieuwen.
© Nederlands Gebarencentrum


De dag wordt gehouden in de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) ‘De Kandelaar’, Meinsstraat 4A, 3862 AE Nijkerk. Het programma loopt van 10 uur tot uiterlijk 16 uur.
Aanmelden kan tot 27 oktober bij het secretariaat van uw IC of bij een van de dovenpastores. Hun e-mailadressen vindt u op de website:
www.doofenkerk.nl

Groetend, Wieger Pantjes