Stichting voor Dovenpastoraat en Sociaal-Cultureel Werk

Stichting voor Dovenpastoraat en Sociaal-Cultureel Werk

Sinds 1967 bestaat in Amsterdam deze stichting, kortweg ook Stichting Dovenpastoraat genoemd.
Deze spant zich in voor het kerkelijk werk onder doven in Amsterdam en omgeving. Verdere informatie hier
Het bestuur wordt gevormd door mw Laura Kolmus (coördinator), dhr Siep Rienstra (secretaris/penningmeester), mw Tjitske Metz, dhr Jaap Metz (leden) en ds Trinus Hibma (voorzitter).

Giften

Voor het in stand houden van het dovenpastoraat in Amsterdam zijn uw giften onmisbaar.
Het rekeningnummer is:  NL65INGB0004630600   tnv  Stichting voor Dovenpastoraat en Sociaal-Cultureel Werk
Alvast bedankt!

anbi

Het Dovenpastoraat is een Anbi. De hiervoor benodigde informatie vindt u hier.