Giften

Giften 1

De penningmeester, Theo Starrenburg, houdt ons geregeld op vrolijke wijze zijn zorgen voor.
Het zou zonde zijn, om deze levende gemeente en dit markante gebouw in Tuindorp Oostzaan geen toekomst te gunnen.
Mensen binnen en buiten de gemeente:
Uw bijdragen zijn hartelijk welkom en fiscaal aftrekbaar! (zie: Alles over giften)
U kunt het overmaken op NL78INGB0004870344 Protestantse Gemeente - Bethelkerk te Amsterdam.

Giften 2 

Ook een manier om bij te dragen is hetgebruiken van de toegezonden acceptgiro's aan alle leden.
De penningmeester van de Protestantse Kerk Amsterdam, dhr Ruud Koedijk, heeft ze voor u op een rij gezet in het kalenderschema hieronder.
Deze bijdragen worden eveneens toegerekend aan de wijkkerken, in dit geval dus de Bethelkerkgemeente.
Meldt het voor de zekerheid even bij de overschrijving: 'Bethelkerkgemeente'
(Bij telebankieren of elektronisch bankieren graag de code van de acceptgiro overnemen) ideal

Januari Actie Kerkbalans Predikantensalarissen, beheer en onderhoud kerkgebouwen, salarissen van kerkelijk medewerkers, kosten Protestants Kerkelijk Centrum Amsterdam, vernieuwende projecten in de buurten van Amsterdam.
 
April Paascollecte Om het verplichte aandeel van de Protestantse Kerk Amsterdam aan het landelijk kerkenwerk te betalen.  
Mei Solidariteitsfonds Een landelijk steunfonds waarmee kerken elkaars lasten delen en in bijzondere situaties helpen.  
December Eindejaarscollecte Actie om de jaarrekening van de Protestantse Kerk Amsterdam sluitend te krijgen  

Richtlijnen ter overweging.
Mensen hebben geregeld behoefte aan een leidraad ter bepaling van hun bijdrage.
De richtlijn is:
Geef wat u kunt missen als uw netto inkomen minder is dan 10.000,-- euro.
Geef tenminste 3 procent van uw netto inkomen, als dat ligt boven de 10.000,-- euro.
Geef indien mogelijk méér dan uw bijdrage van vorig jaar.