NIEUWSBRIEF

WIJKGEMEENTE AMSTERDAM NOORD

20 april 2022Beste gemeenteleden,

 

De wijkkerkenraad van Amsterdam Noord is bijzonder verheugd u te kunnen meedelen dat we in

ds Bara van Pelt de opvolger van ds Kees Zwart hebben gevonden.

 

Op zondag 24 april zal zij aan de gemeente worden voorgesteld.

Op de zondag 8 mei zal van ds Kees Zwart afscheid worden genomen.

Over beide diensten volgt hieronder nadere informatie.

Ook over de a.s. gemeentegesprekken wordt u geïnformeerd.

 

We kijken uit naar de nieuwe fase die we met de komst van ds Bara van Pelt ingaan.

We wensen Bara een fijne tijd toe in Noord.

We hopen elkaar op de beide genoemde zondagen te ontmoeten.

 

 

 

Ds Bara van Pelt

Op zondag 24 april zal ds Bara van Pelt worden voorgesteld aan de gemeente in de Bethelkerk.

Ds Paula de Jong is de voorganger.

De taak van ds van Pelt is de pastorale zorg voor de gemeenteleden van de Bethel-Ark en het geregeld voorgaan tijdens kerkdiensten, m.n. in de Bethelkerk.

Zij zal ook actief betrokken zijn bij de groepen die bij deze opdracht rechtstreeks betrokken zijn.

Dat zijn op dit moment: de Bijbeltafel, de Werkgroep Pastoraat (Tuindorp-Oostzaan), de Bezoekersgroep (Midden Noord) en de Werkgroep Vieren (Bethel-Ark).

 

 

Gemeentezondag

Op zondag 8 mei wordt in de Bethelkerk een gemeentezondag van heel Noord gehouden.

We staan stil bij de vele wisselingen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden: veel mensen hebben een taak neergelegd en/of een andere taak op zich genomen. Al die wisselingen hebben ook te maken met alle veranderingen die we in Noord hebben doorgevoerd.

Het lijkt de wijkkerkenraad goed om als het ware op deze zondag een streep te trekken: dan kunnen we zien wie nu welke verantwoordelijkheid draagt. Tijdens deze kerkdienst nemen we ook afscheid van ds Kees G. Zwart.

 

We zijn blij dat we deze zondag als gemeentezondag van heel Noord in de Bethelkerk kunnen vieren. Voor de gemeenteleden in Nieuwendam die niet naar de Bethelkerk kunnen komen, is een creatieve oplossing bedacht: zij kunnen in de Nieuwendammerkerk via de streaming de kerkdienst meevieren.

 

Wat de kerkdienst zelf betreft:

Voorgangers zijn ds Paula de Jong en ds Kees Zwart.

 

Lydia van der Ploeg is gevraagd een compositie te maken bij Psalm 146. Lydia is componist binnen de pop- en improvisatiemuziek. Deze psalm zal bij de schriftlezingen klinken.

 

We vieren ook de Maaltijd van de Heer.

We doen dat staande in een grote kring rondom de Tafel, uiteraard met stoelen voor wie slecht ter been is.

 

In die grote kring rond de Tafel gaan we dansen. Nu is ‘dansen’ een wat groot woord: het gaat om een heel rustige beweging, waaraan iedereen deelneemt. Albertine Binsbergen, dansdocent, zal ons daarbij begeleiden. Wie in de week vooraf met Albertine wil oefenen: meld je aan bij ds Kees Zwart!

 

Na de kerkdienst nemen we ruim de tijd voor een toespraakje, een aangeklede kop koffie en heffen we samen het glas.

 GemeentegesprekkenZoals u wellicht heeft vernomen loopt intussen een traject waarin de gemeenteleden in Noord worden gevraagd hoe de toekomst van protestants Noord verder gestalte moet krijgen. Wat we verwachten van de professionals, hoe werken we samen tussen de gemeenschappen en daarbuiten en wat wil en kan er met de gebouwen gedaan worden. Er zijn nu twee avonden gepland waarvoor u bent uitgenodigd om mee te denken en te spreken.Die vinden plaats voor de gemeente van Nieuwendam op26 april a.s. in de Nieuwendammerkerk om 20.00 uuren voor de gemeente van de Ark/Bethel op11 mei a.s. in de Ark om 20.00 uurMaar u bent natuurlijk ook over en weer welkom bij elkaar op deze avonden.Ze staan o.l.v. van Bram Schriever die ons eerder ook al heeft geholpen in de verdere samenwerking protestants Noord.We hopen dat u graag komt meedenken.

 

 

Met vriendelijke groet,

Rijk van Ark, voorzitter

Anke Heerma, scriba a.i.