Voor mensen met een verstandelijke beperking

In de buurt staat het wooncentrum De Werf voor mensen met een verstandelijke beperking.

Mevr Cobi Nomes is de pastoraal werker van De Werf.
Er zijn ook vieringen, meestal op de laatste zaterdag van de maand om 11.00 uur.
 
Ook vanuit andere organisaties zijn er woonhuizen en gezinsvervangende huizen in de Buurt
waarvan met een aantal bewoners contact is.
 
Elk voorjaar organiseert de Bethelkerk op zondagmorgen een speciale dienst, die voorbereid en zoveel mogelijk uitgevoerd wordt door de doelgroep, meestal samen met het Geuzenborgkoor.
 
Voor de regio Amsterdam is een Classicale Commissie pastorale zorg verstandelijk beperkten actief !