Amnesty International

Deze werkgroep is in de kerk en de buurt actief om de zaak van de gewetensvrijheid  aan de orde te stellen,
door publiciteit, acties en collecten.

Contactpersoon: Foeke Westerveld, 020-631.05.57,   westo@hetnet.nl.

Kijk ook op: www.amnesty.nl