Wie zijn wij?

 siglum
De Protestantse Wijkgemeente Amsterdam-Noord heeft vier kernen van waaruit gewerkt wordt.
Twee kernen hebben de vorm van een wijkgemeente:
Bethelkerk - De Ark in het westelijke en middendeel van Amsterdam-Noord.
De Nieuwendammerkerk in het oostelijke deel van Noord.
De kern diaconie bewoont met de vele activiteiten het gebouw van De Ark.
De vierde kern, Zinnig Noord, ontwikkelt een eigen programma op diverse locaties in Noord.

De wijkgemeente hoort bij de Protestantse Kerk Amsterdam.

We spreken van kernen.
Een kern heeft met leven en groeien te maken !

Wat willen wij ?

 

Het eeuwenoude zegel  van de protestanten in Amsterdam
(De rechtvaardige is vol vertrouwen zoals een leeuw. Spreuken 28:1)