Publicaties

De Bron

Wie op de hoogte wil blijven van de gang van zaken in de gemeente kan het kerkblad Drieluik van de Protestantse Wijkgemeente Amsterdam-Noord krijgen.

Kopij per post naar De Ark, Banne Buikslootlaan 63c, 1034 AA Amsterdam (met vermelding: Drieluik)

Kopij per e-mail naar: redactiedrieluik@outlook.com

 

Adressenadministratie 
Wilt u Drieluik ontvangen of opzeggen?
Even een telefoontje naar: dhr Jan Jansen, 020 - 631.79.98
wilt u Drieluik digitaal ontvangen: mail naar luytenda@planet.nl

 

Deze website

E-mail adres: hibmveen@xs4all.nl

De agenda en het rooster van de kerkdiensten uit Drieluik worden ook op deze website gepubliceerd.

 

Zinnig Noord

Op de wesite www.zinnignoord.nl vind je alles over dit project.

Kerk in Mokum

Maandelijks verschijnt het protestantse kerkblad 'Kerk In Mokum' voor heel Amsterdam.

Per wijkgemeente staat daarin een kort bericht.

Administratie: abonnementen@protestantsamsterdam.nl