Er is een interessante gespreksgroep voor twintigers, die wordt begeleid door ds Annemarie van Wijngaarden van De Arkgemeente.
Neem contact met haar op. Deze groep bereidt o.a. alternatieve vieringen voor. Zie voorbeeld van 23.11.2014

Voor studenten van het NDSM terrein is er natuurlijk ook het studentenpastoraat.

Tenslotte kan iedereen ook contact opnemen met ds Trinus Hibma.