Rooster

Tijdens de dienst is er crèche tot 4 jaar en kindernevendienst voor 4 tot 12 jaar.
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken en elkaar te spreken.
Meer informatie over de kerkdiensten?  klik hier

datum

voorganger

(livestream vanuit de Bethelkerk)

collecten: s.v.p. overmaken
op bankrekening van penningsmeester
van wijkkerk en wijkdiaconie 
 dovendiensten
 Zondag 3 september
10.00 uur
 ds Marjan Nijman    geen dienst
 Zondag 10 september
10.00 uur
 ds Trinus Hibma    Laura Kolmus
 Zondag 17 september
10.00 uur
 ds Bara van Pelt
Startzondag; viering van het Avondmaal
   Sonja Hemelaar
Zondag 24 september
10.00 uur
ds Hans Uytenbogaardt   geen dienst
Zondag 1 oktober
10.00 uur
ds Cor Ofman   gezamenlijke dienst
met tolk