Rooster

Tijdens de dienst is er crèche tot 4 jaar en kindernevendienst voor 4 tot 12 jaar.
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken en elkaar te spreken. Kijk ook naar de informatie over de kerkdiensten.

 datum  voorganger en thema  collecten
R = rondgangscollecte
D= deurcollecte
dovendiensten
Zondag 2 december 10.00 uur 1e Advent (jubileum 60 jaar kerkgebouw)
ds Trinus Hibma
R: Wijkdiaconie
D: Kerkgroei
dienst in Heerhugowaard
Zondag 9 december 10.00 uur 2e Advent
ds Cor Ofman
R: Dovenpastoraat
D: Landelijk pastoraat
dhr J.A.Jongeneel
Zondag 16 december 10.00 uur 3e Advent   Viering van het Avondmaal (Gaudete!)
ds Trinus Hibma
R: Sociale kruidenier
D: Pastoraat
dienst in Winkel
dhr Siep Rienstra
Zondag 23 december 10.00 uur 4e Advent
ds Herianne Allewijn
R: Wijkdiaconie
D: Eredienst
geen dienst
Maandag 24 december 21.00 uur Kerstnachtdienst
ds Trinus Hibma
R: Wijkdiaconie
D: Voor de kerk
 
Dinsdag 25 december 10.00 uur Kerstmorgendienst (vanaf 9.00 uur ontbijt)
ds Trinus Hibma
R: Kinderen in de knel
D: Pastoraat
 gezamenlijk dienst
Zondag 30 december 10.00 uur 1e zondag na Kerst
ds Marjan Nijman
R: Wijkdiaconie
D: Eigen wijkproject
dhr Wieger Pantjes
Maandag 31 dcember 19.30 uur Oudejaarsavondgebed    
Dinsdag 1 januari 11.00 uur Morgengebed    
Zondag  6 januari 10.00 uur 1e zondag van Epifanie
ds Cor Ofman
R: Social start
D: Onderhoud kerkgebouw
ds Frans van Dijke
Zondag 13 januari 10.00 uur 2e zondag van Epifanie
ds Trinus Hibma
R: Wijkdiaconie
D: Crisispastoraat
dhr H.van der Veen
Zondag 20 januari 10.00 uur 3e van Epifanie Viering van het Avondmaal
ds Klaas Holwerda
R: Open meals with Refugees
D: Oecumene
dienst in Wormerveer
Woensdag 23 januari 20.00 Oecumenische Viering in de Koptische Kerk aan het Mosveld    
Zondag 27 januari 10.00 uur ds Trinus Hibma R: Wijkdiaconie
D: Ouderenpastoraat
dhr Wieger Pantjes
Zondag 3 februari 10.00 uur Dienst in de Ark, Banne Buikslootlaan 63
ds Annemarie van Wijngaarden
R: Werelddiaconaat
D: Kindernevendiensten
gezamenlijke dienst
Zondag 10 februari 10.00 uur ds Bodisco Massink R: Wijkdiaconie
D: Catechese en Educatie
ds E.Dibbets
Zondag 17 februari 10.00 uur ds Trinus Hibma R: Wijkondersteuning
D: Eredienst

dienst in Weesp

 

 Meer informatie over de kerkdiensten?  klik hier