Rooster

Tijdens de dienst is er crèche tot 4 jaar en kindernevendienst voor 4 tot 12 jaar.
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken en elkaar te spreken. Kijk ook naar de informatie over de kerkdiensten.

 datum  voorganger en thema  collecten
R = rondgangscollecte
D = deurcollecte
dovendiensten
1 december
10.00 uur

Viering van de 3 protestantse gemeenten in Noord samen
in de Bethelkerk. Kinderen uit de buurt maken een adventskalender.
ds Trinus Hibma                 1e zondag van Advent

R: Wijkdiaconie
D: Onderhoud Kerkgebouw
dhr H.van der Veen
8 december
10.00 uur
dhr Huub Waalewijn, diaconaal opbouwwerker
2e zondag van Advent
R: Drugspastoraat
D: Kerkmuziek
dienst in Castricum
15 december
10.00 uur
Viering van het Avondmaal, zondag Gaudete, de 3e van Advent
ds Trinus Hibma
R: Sociale Kruidenier
Avondmaalscollecte: kinderen in Oeganda
D: Pastoraat
in Broek op Langedijk
22 december
10.00 uur
ds Margrietha Reinders
4e zondag van Advent
R: Wijkdiaconie
D: Eredienst
geen dienst
24 december
21.00 uur
Kerstnachtdienst. Met carols en muziek.
ds Trinus Hibma
R: Kinderen in de knel
D: Onderwjsproject kinderen Mombassa
 geen dienst
25 december
10.00 uur
Kerstontbijt beging om 9.00 uur
Kerstmorgenviering met de kinderen.
R: Kinderen in de knel
D: Pastoraat
 gezamenlijke dienst
29 december
10.00 uur
ds Marjan Nijman R: Wijkdiaconie
D: Wijkproject
 dhr Wieger Pantjes
31 december
19.30 uur
 Oecumenisch Avondgebed    
1 januari
11.30 uur
 Oecumenisch Morgengebed    
5 januari
10.00 uur
 ds Klaas Holwerda R: Social Start
D Onderhoud kerkgebouw
dhr Wieger Pantjes 
12 januari
10.00 uur
doopdienst
ds Trinus Hibma
R: Wijkdiaconie
D: Crisispastoraat
dhr Siep Rienstra

19 januari
10.00 uur

Kanazondag, Viering van Het Avondmaal
ds Herianne Allewijn
R: Vrouwengroep Leger des Heils
D: Missionaire collecte
gezamenlijke dienst
22 januari
20.00 uur
Oecumenische viering Week van de Eenheid in Nieuwendammerkerk    
26 januari
11.00 uur
Taizéviering   Vanaf 10.00 uur inloop met koffie en ontmoeting.
ds Trinus Hibma
R: Wijkdiaconie
D: Pastoraat ouderen
mw Laura Kolmus
2 februari
10.00 uur
Gezamenlijke protestantse viering in De Ark.
Zondag van het werelddiaconaat en viering van het Avondmaal
ds Paula de Jong en diaconaal werker Huub Waalewijn

R: Werelddiaconaat
D: Kerk in Actie
dhr W.Smit
9 februari
10.00 uur
ds Trinus Hibma R: Wijkdiaconie
D: Educatie in de kerk
dienst in Castricum
       
       

 

 Meer informatie over de kerkdiensten?  klik hier