Rooster

Tijdens de dienst is er crèche tot 4 jaar en kindernevendienst voor 4 tot 12 jaar.
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken en elkaar te spreken.
Meer informatie over de kerkdiensten?  klik hier

datum

voorganger

(livestream vanuit de Bethelkerk)

collecten: s.v.p. overmaken
op bankrekening van penningsmeester
van wijkkerk en wijkdiaconie 
 dovendiensten
Zondag 26 februari
10.00 uur
1e zondag van de 40dagen
ds Kees Zwart
  ds Trinus Hibma
benedenzaal
Zondag 5 maart
10.00 uur
2e zondag van de 40dagen
ds Ole van Dongen
  dhr Siep Rienstra
benedenzaal
Zondag 12 maart
10.00 uur
3e zondag van de 40dagen
ds Bara van Pelt (biddag)
  Ploni Pantjes
benedenzaal
Zondag 19 maart
10.00 uur
4e zondag van de 40dagen viering van het Avondmaal
ds Trinus Hibma
  pastor Steven Hendriks
benedenzaal
Zondag 26 maart
10.00 uur

5e zondag van de 40dagen
ds Klaas Holwerda

  geen dienst
Zondag 2 april
10.00 uur
Palmzondag
pastor Cor Ofman
  gezamenlijke dienst
Donderdag 6 april
18.30 uur
Viering van Witte Donderdag; ds Bara van Pelt
Maaltijd en viering van het Heilig Avondmaal
   geen dienst
 Vrijdag 7 april
19.30 uur
 Viering van Goede Vrijdag
ds Bara van Pelt
   geen dienst
 Zaterdag 8 april
21.00 uur
 Viering van de Paasnacht: Heilig Avondmaal
ds Bara van Pelt
   geen dienst
 Zondag 9 april
10.00 uur
 Viering van Pasen; Heilig Avondmaal
ds Bara van Pelt
   gezamenlijke dienst
Zondag 16 april
11.00 uur
Dienst met mensen met een beperking
Bart Niek van de Zedde
  geen dienst
Zondag 16 april
16.00 uur
Friese kerkdienst  friesevlagklein
ds Trinus Hibma     
   
Zondag 23 april
10.00 uur
ds Klaas Holwerda   ds R.J. Bakker
benedenzaal