Rooster

Tijdens de dienst is er crèche tot 4 jaar en kindernevendienst voor 4 tot 12 jaar.
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken en elkaar te spreken. Kijk ook naar de informatie over de kerkdiensten.

 datum  voorganger en thema  collecten dovendiensten
Zondag 2 september
10.00 uur
ds Cor Ofman R: Mission House
D: Eredienst
ds Trinus Hibma
Zondag 9 september
10.00 uur
Start nieuwe seizoen... Gedichten uit het Liedboek
ds Trinus Hibma
   gezamenlijke dienst
Zondag 16 september
10.00 uur
ds Ole van Dongen R: Wijkdiaconie
D: Vredeswerk
dienst in Heerhugowaard
Woensdag 19 september
17.30 - 19.30 uur

Oecumenische vredesmaaltijd en Vredesvesper
Doopsgezingde kerk, Meerpad 9
€ 5.00 pp (gezin max € 15.00)

   
Zondag 23 september
10.00 uur
ds Trinus Hibma
het koor Holy Sound zingt in deze dienst
R: Wijkdiaconie
D: Pastoraat
dienst in Hoorn
ds Tineke van Lente
Zondag 30 september
10.00 uur
ds Ditske Tanja R: Kruispost
D: Kerkmuziek
dhr Wieger Pantjes
Zondag 7 oktober
10.00 uur
 ds Hans Uytenbogaardt R: Kerk en Buurt
D: Kerk en Israel
 dienst in Wormerveer
Zondag 14 oktober
10.00 uur

Taizéviering. Viering met liederen, teksten, stilte, gebeden, lichtjes,
delen va brood en wijn. Kinderen delen fruit uit.

 

R: Kerk in Actie
2e R: Avondmaalscollecte

D: Jeugdwerk

mevrouw T Meijer
Zondag 21 oktober
10.00 uur
ds Gert Landman R: Kuria (hospice)
D: Verwarming van de kerk
dhr H.van der Veen
Zondag 28 oktober
10.00 uur
ds André Fox R: Wijkdiaconie
D: Ouderenpastoraat
dienst in Watergraafsmeer
Zondag 4 november
10.00 uur
Gedachtenis van de namen van de gestorvenen   gezamenlijke denst

 

 Meer informatie over de kerkdiensten?  klik hier