Kerkdiensten

Elke zondag om 10.00 uur is in de Bethelkerk een kerkdienst. Zie: Rooster.
De kerkdiensten zijn steeds weer verschillend. Dat komt door de tijd van het jaar.Het jaar heeft een feestkalender, een soort verjaardagskalender, geplooid om de grote feestdagen van de kerk, zoals het Paasfeest, Pinksteren en het Kerstfeest.
Tijdens de kerkdienst is dat te zien aan de kleur van het kleed aan de kansel (antependium) en de sjaal (stola) van de voorganger.
Een goede uitleg vindt je op deze pagina: feesten
 
De gesprekken voor de dienst en erna bij de koffie in de benedenzalen van de kerk zijn belangrijk voor de band in de gemeente.
Hartelijk welkom!
 
Voor de  kinderen is een vaste plaats in die kerkdienst met een verhaal, een gesprek en/of een lied. Halverwege de dienst gaan zij naar de nevendienst in een jeugdzaal benden. Voor de allerkleinsten is een crèche.
Informatie: mw Netty Homan, tel 631.34.58.
 
In het begin van de dienst spreekt een gemeentelid een kyrie-gebed uit.
Daarmee wordt de aandacht gericht op wat ons in de afgelopen week getroffen heeft.
Op grote feestdagen en op andere belangrijke momenten in het kerkelijk jaar wordt het Avondmaal gevierd.
Iedereen gaat in een grote kring staan en alle aanwezigen zijn uitgenodigd om mee te doen.
Wie dat liever toch niet doet, kan in de kring brood en wijn voorbij laten gaan.
Het avondmaal kan in bijzondere situaties ook thuis gevierd worden.
 
De bijbellezingen en thema’s in de kerkdiensten worden meestal ontleend aan het landelijk oecumenisch leesrooster De Eerste Dag..
 
Zang en muziek nemen een belangrijke plaats in.
De cantorij staat onder leiding van de cantor/organist Marja van der Ploeg-Hofstra.
Repetities op donderdag van 19.30 – 21.00 uur in de Bethelkerk.
 
In de kerkdiensten zijn 2 collecten. Één na de voorbeden en één bij de deur. Als het Avondmaal wordt gevierd, is er een extra collecte
voor een speciaal project. Op het moment: Verstandelijk beperkten in Kameroen. Een uitleg van de bestemming van de collecten vind je hier.
De taken rond de dienst op zondag worden verzorgd volgens een rooster.
Wilt u ook iets doen, meldt u zich dan even bij dhr Foeke Westerveld, tel 631.05.57.
 
Gastpredikanten worden aangezocht door
mw Marja van der.Ploeg-Hofstra en mw Rens Koningen-Sjardijn.