Kunst in de kerk

 Vissen in het water.

In 1958 hield de bekende Amsterdamse predikant dr W.G.Overbosch voor de toenmalige kerkelijke radiozender IKOR een toespraak ter gelegenheid van het in gebruik nemen van de huidige Bethelkerk. Deze toespraak is verschenen in de mededelingen van de Van der Leeuw-Stichting. Ds Overbosch beschrijft tijdens deze toespraak de architectuur van de Bethelkerk en zet de bedoelingen van de architect, dhr S.van Woerden uiteen.