Friese kerkdienst in AmsterdamOp zondagmiddag 21 april 2024 is om 16.00 uur een Friese kerkdienst in de Bethelkerk in Amsterdam-Noord.

Thema van deze dienst op de derde zondag na Pasen is:
Ut’e skroeven! (In jubelstemming!) Opgetogen in een verslagen wereld.
Voorganger is ds Trinus Hibma.Voor wie geen Fries verstaat en de dienst in de Bethelkerk toch heel graag wil bijwonen is een aantal Nederlandse vertalingen aanwezig.Na afloop is er koffie/thee en gelegenheid tot bijpraten.
Deze dienst is te volgen via livestream op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1929-Bethelkerk.
 

Contact en informatie:
ds Trinus Hibma
hibmveen@xs4all.nl
06 - 24981144

Jorwerd  Bezoek Nijkleaster in Jorwerd