HvdLprogramma

Donderdag 14 november 2019
14.00 – 16.00 uur
In het Huis van de Levenskunst:
Rechten van de mens, ook op straat!
        cgroot
                          edo    
 
 
 
 
 
 
 Caroline de Groot is een buurtgenoot die voorheen als straatjurist werkte bij de Protestantse Diaconie en nu sociale advocatuur doet voor veelal dakloze cliënten. Zij vertelt over dit boeiende en moeilijke werk.
Zij vertelt het verhaal samen met ervaringsdeskundige Edo Paardekooper Overman. Hij zet zich ongelofelijk in voor de situatie van daklozen en is winnaar van de eerste mensenrechtenmensprijs van het College voor de Rechten van de Mens in 2018.
Huis van de Levenskunst is een plaats in Tuindorp Oostzaan waar mensen uit de buurt hun passies met elkaar delen. In de eerste plaats is deze overdag-activiteit bedoeld voor mensen vanaf ca 50+. Maar iedereen met interesse voor een bepaald onderwerp is van harte welkom!
Plaats: Benedenzaal van de Bethelkerk, Plejadenplein 44, 1033VL Amsterdam
Tijd: donderdag 14 november van 14.00 tot 16.00 uur.
Toegang gratis. € 2 voor consumpties.
Informatie: Trinus Hibma, 06 2498114
Het hele najaarjaarsprogramma vind je op:
www.bethelkerkamsterdam.nl/activiteiten/huisvandelevenskunst

 najaar2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma van het Huis van de Levenskunst in het najaar 2019

Huis van de Levenskunst is een plaats in Tuindorp Oostzaan waar mensen uit de buurt hun passies met elkaar delen. In de eerste plaats is deze overdag-activiteit bedoeld voor mensen vanaf ca 50+. Maar iedereen met interesse voor een bepaald onderwerp is van harte welkom!

Plaats: Benedenzaal van de Bethelkerk, Plejadenplein 44, 1033VL Amsterdam

Tijds: van 14.00 tot 16.00 uur. Toegang gratis. € 2 voor consumpties.

 

19 september                  Dit programma begint met een gesprek over duurzaamheid. Trinus Hibma, predikant van de Bethelkerk, leidt het in. De denkbeelden van René Gude, de in 2015 overleden filosoof uit Noord, worden hierbij betrokken.

 

3 oktober                            Rob Demaret, buurtbewoner met een passie voor filmen. Hij vertoont een Film over een rondje Waterland. Ook de dorpen komen er in voor.

 

17 oktober                         Gerson Gilhuis, geestelijk verzorger bij Arkin, een grote instelling voor                                                             geestelijke gezondheidszorg, en Liesbeth Oepts, projectcoördinator                                                 mantelzorg en dementie van Stichting Doras in Noord gaan op deze                                                   bijzondere middag met ons in gesprek over de laatste fase van je leven in je                                             eigen huis en wat mantelzorg en geestelijke verzorging dan kunnen                                                                betekenen.

31 oktober                         Seon Hoedjes is zeebioloog en vertelt over de Geheimen van de Zee. het gaat onder meer over verschillende typen ecosystemen in de oceanen en zeeën, van de waddenzee tot de diepzee en weer terug naar de mensen, naar het voedsel op ons bord.

 

14 november                    Caroline de Groot is een buurtgenoot die voorheen als straatjurist werkte bij de Protestantse Diaconie en nu veel sociale advocatuur doet. Zij vertelt over haar boeiende en moeilijke werk.

28 november                    Jeanette de Waard werkt al geruime tijd als diaconaal opbouwwerker in Amsterdam-Noord, onder andere vanuit Hoop voor Noord. Zij gaat vanuit haar lange ervaring in op de vragen rond de arme kant van Amsterdam-Noord.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informatie: Trinus Hibma, 06 24981144 hibmveen@xs4all.nl