Zinnig Noord

Wat?
Vanuit de Arkgemeente en de Bethelkerk is in 2013 een  een projectplan opgesteld dat gericht is op de 'Nieuwe Noorderlingen'.
De kern daarvan is verbinding te zoeken met de nieuwe mensen die in Noord zijn komen wonen de laatste jaren, op het thema zingeving.
Maar zingeving is niet alleen iets van jonge nieuwe noordelingen, er is binnen het project natuurlijk ook aandacht voor projecten in samenwerking met en voor traditionele noorderlingen.

Wie?
Jonatan Bartling en Arjette Kuipers zijn de pioniers in dit project.
Er is een projectteam ingesteld dat bestaat uit Greetje de Jong, Gerard Zandbergen, Annemarie van Wijngaarden, John Grin, Elske Hörchner en Trinus Hibma.
Samen met het projectteam en in nauwe samenwerking met de predikanten gaan de pioniers vorm geven aan het projectplan dat is opgesteld.

Op de speciale website vind je alle informatie: www.zinnignoord.nl