Dovenpastoraat

 

Filmpje over Doven en Kerk.

Amsterdam.
Sinds 1967 bestaat in Amsterdam de Stichting Dovenpastoraat.
Deze spant zich in voor het kerkelijk werk onder doven in Amsterdam en omgeving.
Het bestuur wordt gevormd door dhr Siep Rienstra (penningmeester), mw Tjitske Metz, mw Laura Kolmus, dhr Jaap Metz (leden) en ds Trinus Hibma (voorzitter).

Diaconie en Classis.
Dankzij een jaarlijkse donatie van de Protestantse Diaconie Amsterdam en de Classis Amsterdam (nu Noord-Holland) en een aantal gulle gevers is het mogelijk om voor 1 dag in de week een dovenpastor aan te trekken, die dit moeilijke werk vorm kan geven.
Daardoor is er nu sprake van een kleine bloeiende dovengemeente in Amsterdam.

Noord-Holland.
De Interkerkelijke Commissie Dovenpastoraat Noord-Holland heeft zich bij de Stichting Dovenpastoraat gevoegd,
waardoor de doven in de provincie ook van het gemeenteleven in Amsterdam kunnen profiteren.

Landelijk.
Zij hebben overigens een eigen pastor in de persoon van Hendrik Stevens, die vanuit het landelijke Dovenpastoraat voor het dovenpastoraat van Utrecht, Noord- en Zuid-Holland verantwoordelijk is.
Er is een mooie website over het landelijke dovenwerk.

Contact.
Secretariaat Dovenpastoraat Amsterdam en Noord-Holland is tijdelijk bij de penningmeester:
dhr Siep Rienstra, Heerenweg 204, 1768 BK Barsingerhorn, rienstra.siep@gmail.com

Dovenpastor

De Stichting Dovenpastoraat te Amsterdam heeft gewoonlijk voor 1 dag per week
een dovenpastor in dienst voor huisbezoek en gespreksgroepen:

Tot januari 2020 was dhr Wieger Pantjes 18 jaar in dienst.Lees dit interview door Piet Koenes om hem beter te leren kennen. 
Hij heeft de kleine dovengemeenschap in Amsterdam intensief gediend en gaande gehouden.
Er was een prachtig afscheid met goede en dankbare woorden. Er is voorlopig een vacature.

Laura Kolmus is voorlopig de contactpersoon die het pastoraat coördineert.
Is er iets in uw persoonlijke leven, mail of app haar dan.
Zij is al een vertrouwd gezicht voor velen en helpt u zonodig aan een pastor. 

Haar mailadres is: doorzien@live.nl.
Whats-App of sms. 06 21847100.


Zij maakt ook de roosters van voorgangers en tolken.
 
 Maandelijks schrijft zij ook de nieuwsbrief FLITS
digitaal  blad voor de doven in Noord-Holland, zodat iedereen goed op de hoogte blijft.

Giften voor het dovenpastoraat

Voor het in stand houden van het dovenpastoraat in Amsterdam zijn uw giften onmisbaar.
Het rekeningnummer is:  4630600   tnv    St.Dovenpastoraat
Alvast bedankt!

Het Dovenpastoraat is een Anbi.