Protestants Amsterdam Noord

Gemeenten en gebouwen.

In 2000 besloten de hervormden, gereformeerden en evangelisch-luthersen in Amsterdam-Noord voortaan één Protestantse Wijkgemeente te vormen.
Naast de Bethelkerkgemeente zijn in Noord nog 2 andere gemeenten met elk een eigen geschiedenis en sfeer. In Midden-Noord  zijn de hervormden en gereformeerden al heel lang samen rond hun kerkgebouw De Ark. In Nieuwendam zijn vanaf Pinksteren 2007 drie oorspronkelijke gemeenten samengegaan: de voormalige gereformeerde Noachkerkgemeente, de  hervormde Weerenkapelgemeente en de confessioneel-hervormden van Nieuwendam-Schellingwoude. Zij komen samen in de historische Nieuwendammerkerk aan het Brede Kerkepad en hebben elk hun inbreng in deze nieuwe gemeente in Nieuwendam.

De luthersen van de Kapel op de Dijk zijn in 2006 samengevoegd met de centrum-gemeente in de kerk aan het Spui en hebben geen herkenbaar punt meer in Noord.

De andere gemeenten in Noord:

 

Protestantse Kerk Amsterdam Midden Noord        www.arkmiddennoord.nl

 

ark

Waar in Noord?

U kiest uiteraard zelf, naar welke kerk u gaat en bij welke gemeente u wilt behoren.
Door de administratie wordt u wel in eerste instantie tot een van de gemeenten gerekend en vanuit een van de gemeenten benaderd of bezocht.

De Bethelkerkgemeente bestrijkt het gebied ten westen van Zijkanaal H.
Midden-Noord is het gedeelte aan weerskanten van het Noord-Hollands Kanaal en Banne 1 en 2..
De protestanten in Nieuwendam en Schellingwoude vallen onder de Nieuwendammerkerk.

Predikanten

De predikanten werken voor de hele wijkgemeente Amsterdam-Noord. Ze hebben een accent in een van de kerngemeenten voor pastoraat, kerkdiensten, groepswerk en buurtcontacten.
In de Bethelkerkgemeente werkt Nelly Versteeg tijdelijk als bijstand in het pastoraat in de vacature van ds Trinus Hibma.
In Midden-Noord en de Bethelkerk ds Kees Zwart voor 50%.
In Nieuwendam ds Paula de Jong voor 60 %.
Zij vormen samen met de pioniers en de diaconaal opbouwwerkers een professioneel team van de wijkgemeente.

 Bestuur

Het bestuur van de wijkgemeente Amsterdam-Noord wordt gevormd door de (Wijk) Kerkenraad Amsterdam-Noord (KAN). De regeling van de dagelijkse gang van zaken gebeurt in de 3 kerngemeenten door een zogeheten kernraad.

Nieuwendammerkerk Amsterdam                           www.nieuwendammerkerk.nl

nieuwendammerkerk