Diensten voor doven

De doven in Amsterdam en omgeving kunnen op zondag een dienst bijwonen in de Bethelkerk.
De diensten beginnen om 10.00 uur in de grote zaal beneden.
De voorganger spreekt gebarentaal of er is een doventolk aanwezig.
 
Eenmaal per maand is de dienst gezamenlijk met de Bethelkerkgemeente. Een enkele keer buiten Amsterdam.
Voor het rooster van voorgangers in deze diensten: klik  hier!!
Voor meer informatie over de dovengemeente en het dovenpastoraat: klik hier!