Programma

Deze handige folder met alle activiteiten per half jaar ligt voor je klaar in de leeskast van de entree van de kerk.

 

 Bethelkerk

programma


entr4
Plejadenplein 44

www.bethelkerkamsterdam.nlCONTACT MET DE BETHELKERKGEMEENTE

Adri Luyten, tel 631.10.83, luytenda@planet.nlGIFTEN VOOR HET WERK VAN DE KERK

op NL78 INGB 0004 8703 44
Protestantse Gemeente inz Bethelkerk