Programma

Deze handige folder met alle activiteiten in het najaar ligt voor je klaar in de leeskast van de entree van de kerk.
Je kunt deze ook digitaal ontvangen. Mail naar hibmveen@xs4all.nl (onderwerp: programma voorjaar 2019)

 Bethelkerk

programma voorjaar 2019


entr4
Plejadenplein 44

www.bethelkerkamsterdam.nlCONTACT MET DE BETHELKERKGEMEENTE

Adri Luyten, tel 631.10.83, luytenda@planet.nlGIFTEN VOOR HET WERK VAN DE KERK

op NL78 INGB 0004 8703 44
Protestantse Gemeente inz Bethelkerk
 
KERKDIENSTENZondagmorgen.

Elke zondagmorgen om 10.00 uur.

Met ontmoeting en koffie na afloop.

Kindernevendienst en oppas aanwezig.

Gelijktijdig dienst voor doven.Oecumenisch avondgebed

Een oec. groep houdt avondgebeden in het Twiskehuis, Watermanstraat 2.

1e vrijdag van de maand om 19.15 uur.

info: dhr H.Koningen   tel.020-631.51.24Week van de eenheid

Met de kerken in Noord is op woensdag-avond 23 januari een oecumenische dienst in de Koptische Kerk om 20.00 uur.Viering begin 40-dagentijd

Een speciale viering om de 40-dagen te beginnen. Thema: Een nieuw begin.   datum/tijd: woensdag 6 maart: 18.00 uur eenvoudige maaltijd; 19.00 uur korte viering.     plaats:       Bethelkerk

info: ds Trinus Hibma tel.06-24.98.11.44Zinvieringen

Geen gesprekskring en geen kerkdienst, maar van allebei wat. Speciaal voor mensen die zoeken naar zin en betekenis in hun leven. Maandelijks op zaterdagavond. Vanaf 19.30 in benedenzaal Bethelkerk. contact: Chen Thou Lin, chenthou@gmail.comFriese Kerkdienst

Op zondag 3 maart om 16.00 uur in de Bethelkerk. Alles in het Fries. Aangepaste dienst.

Op zondag 31 maart is een dienst met en door mensen met een verstandelijke beperking. De Bijbel wordt uitgespeeld.
Deze dienst begint om 11 uur!
Taizé-dienst
Een halfjaarlijkse kerkdienst in de traditie van het protestantse klooster in Taizé. Afwisselend muziek en stilte.

Op zondag 12 mei, 10.00 uur.Cantorij.

Elke donderdagavond zingen en oefenen o.l.v. Marja van der Ploeg, 0299-43.70.23GESPREKSKRINGENBijbeltafel

Leerzaam gesprek over bijbelverhalen.

data: dinsdag 8, 22 januari, 5, 26 februari,
12, 26 maart, 9, 23 april, 7, 21 mei


tijd: van 10.30 – 12.00 uur

plaats : in de grote zaal van de BethelkerkChristelijke meditatie

Inleiding en oefening; in De Ark. info: ‘zie www.arkmiddennnoord.nl / MeditatieWerk

Gesprekken over ervaringen rond arbeid en werkgelegenheid. Eerste keer: 31 januari 20.00 uur in de Bethelkerk.

Info: ds Trinus Hibma   06-24.98.11.44Oecumenisch Leerhuis

Drie studiemiddagen op maandag in het voorjaar. Zie posters tzt.

 

JONGEREN  

Wil je eens kennismaken of misschien mee doen met de tienergroep Nova Noord of andere activiteiten?
Bel of app dan één van de tienerwerkers.


Mart Jan Luteijn, 06-19.44.45.12

Judith Kostelijk, 06-17.03.87.36Huiswerkklas

Eén dinsdag in de 2 weken vanaf 15 januari is een huiswerkklas van 16.30 – 19.30 uur voor 12- 15 jarigen. Tussendoor wordt er samen gekookt en gegeten. Aanmelden bij:

ds Trinus Hibma, 06-24.98.11.44Gespreksgroep rond de 18.

Deze gespreksgroep voor mensen van ca 17-20 jaar gaat over religies en over de christelijke traditie. In een app-groep.

Info ds Trinus Hibma, 06-24.98.11.44KINDERENElke zondagmorgen om 10.00 uur kindernevendienst.Plejater voor kinderen van 4-9 jaar.

Plejater is improvisatietheater voor en met kinderen uit de buurt.

tijd : woensdagmiddag 15.00-16.00 uur.

1e voorstelling op 6 februari in de Bethelkerk! www.facebook.com/plejater/Kinderkoor

Een half uur zingen op vrijdagmiddag.

In de Ark, Banne Buikslootlaan 63c

Info: Koos Lith, 020- 636.11.20

Palmpasenstokken maken.

Op 14 april zijn alle kinderen in de buurt welkom een palmpasenstok te maken.MET DE BUURT4 mei Herdenking

Deze start met een bijeenkomst in de Bethelkerk met medewerking van de basisschoolkinderen, waarna stille tocht naar het monument.Zinnig Noord

In 2014 is het project Zinnig Noord gestart. Projectleiders Jonatan Bartling en Arjette Kuipers richten zich op de nieuwe bewoners van Westelijk Noord en de creatieve mensen/groepen. Kijk op www.zinnignoord.nlRechtvaardige samenleving

Huub Waalewijn is diaconaal werker in Noord. Hij helpt bij het doordenken van rechtvaardigheid in de samenleving. Zo is er de Sociale Kruidenier, de voedselbank en een taalcafé in De Ark.

Contact met hem: 06-10.98.85.50Huis van de Levenskunst.

Tweewekelijks een presentatie van een bevlogen buurtbewoner over zijn/haar passie in gezellige sfeer.

datum en tijd: donderdagmiddag 14.00-16.00 uur. 1e keer is op 17 januari.

plaats: Theaterzaal van de Bethelkerk.

info: ds Trinus Hibma 06-24.98.11.44
Zinema filmhuis noord

Goede films met nagesprek op de laatste vrijdagavond van de maand

tijd: zaal open 9.15 uur; film 19.30 uur.

plaats: De Ark, Banne Buikslootlaan 63c

kosten: voor consumpties. Opgave is niet nodig. www.arkmiddennoord.nlONTMOETINGInloop

Inloop in de Bethelkerk voor koffie en een praatje! Voor alle buurtbewoners!

data/tijd :       elke woensdagochtend van 10.00-12.00 uur in de benedenzaal.Open maaltijd voor buurt en gemeente (met een thema).

data:    woensdagavond 30 januari, 27 februari, 27 maart, 29 mei,

tijd: van 18.00 uur – ca 19.30 uur

plaats: benedenzalen Bethelkerk.

info: Henny Linde, 020 – 772.59.34Oecumenisch cafe

Ontmoeting, gezelligheid, presentaties

voor iedereen in de buurt.

data en tijd: 2e vrijdagavond van de maand 20.00uur in de Bethelkerk.

programma op website www.rvkamsterdamnoord.nl/actueel

Info: Nel Westerveld. 020-631.05.57Maaltijd voor middenleeftijd

Voor mensen van ca 30 – 60 jaar is halfjaarlijks een maaltijd met een zinnig thema. Noteer 22 maart, 17.30 – 21.00 uur ! Info: Johanneke Schuitemaker, 06-30.36.93.63