Diaconie Amsterdam

Op tal van maatschappelijke vragen  richten zich de gezamenlijke diakenen uit de stad, het zogeheten College van Diakenen.
Zij beschikken over een bureau aan de Nieuwe Herengracht, De Corvershof.
Rond de Corvershof zijn verschillende andere diaconale initiatieven gehuisvest, zoals het Wereldhuis.
Meer over de Diaconie van de Protestantse Gemeente Amsterdam: http://www.protestantsamsterdam.nl/diaconie
E-mail: diaconie@diaconie.org