Oecumenisch Café

Een initiatief van enkele gemeenteleden en parochianen voor alle mensen in de buurt.
Ontmoeting, informatie, gesprek en ontspanning op de vrijdagavond. Met een drankje en een hapje.
 
Op de tweede vrijdagavond van de maand in de Bethelkerk.
Contactpersoon: dhr Foeke Westerveld, tel.631.05.57.