flitsgroot
 

Januari1

GEEN DIENST

GD 8

Ds Bara van Pelt

BethelkerkAnnetGD 15

Ds Paula de Jong

BethelkerkWendy22

Hendrik Stevens

Bethelzaal

Laura

29

Sonja Hemelaar

BethelzaalMarlijne 

 

 

Nieuwsbrief Flits van de IC Dovenpastoraat Noord-Holland

Januari 2023Beste Flitslezers!!!Deze 1e Flits in het begin van dit nieuwe jaar wil ik graag met een uitspraak van Jezus beginnen: “Vrede zij U, gelijk mij de Vader zond, zend ik ook U”.Daarin proef ik ook het Hart van Zijn Vader en zoals Jezus verlangen ook is, voor onze Vader. Dit hart zegt: “Ik vraag niets, Ik bied je iets aan!”Wonderlijk toch hoe wij mensen graag altijd iets willen doen, voordat we kunnen ontvangen. Dit jaar ontvang ik voor de eerste keer mijn aow. Ook zo iets, ik hoef daar niets voor te doen. Dit is wat een wet en de overheid bepaalt hebben.

Natuurlijk kan ik zeggen: ‘Ik ben een burger geweest die jarenlang haar bijdrage heeft geleverd aan de maatschappij’, echter ik mag dit zo maar ontvangen. En ik ben daar dan ook dankbaar voor.Zo veel te meer is onze God. Ook Hij heeft van nature bepaalde regels, lees beloftes. Eén van zijn beloftes, want er zijn er best veel, is:

“Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: Ik zal je een hoopvolle toekomst geven”.Misschien vinden we ook dit wel lastig om te geloven of te ontvangen. Maar ik verzeker u, als je deze belofte voor ogen heb, zul je zien dat God werkelijk een Gever is en dat je verder niets hoeft.Beste lezers, laat bovenstaande een begin zijn van een ontdekkingsreis, waarin God en Jezus de beloftes die klaar liggen, kunnen vervullen in het leven dat u leidt. En uw leven zal dan in ieder geval vol dankbaarheid zijn.Een Vredesgroet voor u,Laura KolmusBij deze het kerkdienstenrooster, die van belang is om het verwachtingsvolle leven voeding te geven:Februari

GD 5

Trinus Hibma

BethelkerkWendy

GD 12

Berit Bootsma

WeespAnjo

GD 19

Tineke van Lente

Dorpskerk/

Zwaag???

26

Trinus Hibma

BethelzaalAlle kerkdiensten beginnen om 10:00 uur. Via Tolkcontact vinden we voor 19 Februari vast nog wel een gebarentolk, weest u niet ongerust. J

Uitzending kerkdienst voor doven

Elke maand een korte video met een boodschap! De vereniging ‘Op weg met de ander’ brengt samen met het Interkerkelijk Dovenpastoraat bijna elke maand een korte video uit met een Bijbelse boodschap. De video’s zijn te bekijken via https://opwegmetdeander.nl/dovendiensten/ of op het YouTube kanaal van Op weg met de ander. En ook zoals vaker genoemd op de website van Doof en Kerk.

IDP-app

Sinds mei 2021 heeft het IDP een eigen app. Je kunt hem downloaden via je smartphone. Via de app krijg je heel veel informatie. Welkom in onze digitale wereld! Je kunt de app downloaden via de Playstore op je mobiele telefoon.

Zoals u weet heeft het Dovenpastoraat een Website: Doof en Kerk (www.doofenkerk.nl), hierop vindt u gecombineerde en dovendiensten.Verder is er veel informatie te vinden over het Dovenpastoraat, activiteiten, nieuws en namen en e-mailadressen van de IC’s in geheel Nederland.Nog een korte foto-terugblik op vorig jaar:Afscheid van Jan en Ria Jongeneel op 11 december j.l. J

We hebben een inspirerende overdenking ontvangen en daarna hebben we gezellig met elkaar koffie gedronken met iets lekkers erbij. Ook hebben we namens het IC Dovenpastoraat NH een cadeau gegeven, want ja jarenlange trouw mag wel beloond worden.Kerstviering op 16 december j.l. in de Bethelkerk te Amsterdam.

Hopelijk heeft u weer genoeg informatie gekregen om vooruit te kijken en voelt u zich aangespoord om God te verwachten als degene die uitvoert wat Hij beloofd.Laura Kolmus

Coördinator IC Dovenpastoraat NH

doorzien@live.nl

Tel.: 06-21847100De IC Dovenpastoraat Noord-Holland