flitsgroot
 

Nieuwsbrief Flits van de IC Dovenpastoraat Noord-Holland

December 2023/Januari 2024

Beste Flitslezers,Deze keer een Flits voor 2 maanden. Dit omdat ik het voorrecht heb om mijn AOW te vieren met een vakantie in de VS en Canada in de maanden December en Januari.Ik ga naar mijn Oom (95, die niet meer kan lopen) en ik bedacht dat het een gezellig idee is om hem tijdens de kerstdagen te bezoeken en samen met hem Oud- en Nieuw-jaar te vieren.

Ik hoop een goede gezegende tijd met hem door te brengen.Daarna ga ik naar een vriendin die op humoristische, maar duidelijke wijze te kennen gaf, dat de logeerkamer klaar was.

Zij is begin dit jaar naar Canada verhuisd en zij wil mij graag haar woonomgeving laten zien en daarbij ook de mensen waarmee ze nu haar Canadese avonturen gaat beleven.Het is goed om om te zien naar elkaar. Niet omdat het ‘moet’, maar omdat je elkaar een heel warm hart toedraagt. Dit heeft niet zo veel te maken met wat iemand voor je doet, maar om wie de persoon is.Mijn Oom kan niet veel meer, maar heeft 1,5 jaar geleden zijn hart aan God gegeven en is reuze nieuwsgierig wat God voor hem kan betekenen.Je kunt je het haast niet voorstellen, maar mijn Oom is nog nooit naar een kerk geweest. Heeft nog nooit een preek gehoord. Hoe deze ommekeer zo gekomen is? Via internet heeft hij een preek gehoord van Joyce Meyer en die preek heeft zijn hart geraakt.

Daar gaat het om. Hij is er helemaal onderste boven van. Geeft maar weer aan: God heeft alle tijd en als hij wat doet, dan is het gelijk raak.Mijn vriendin is een ander verhaal. Ik ken haar al 50 jaar. We zijn samen opgegroeid met inspirerende preken, gesprekken vanuit het hart. Ja, dit voorrecht hadden wij en daarom ook zeer benieuwd waar zij zich nu gevestigd heeft.Voor mij zijn de maanden December en Januari bij uitstek ‘Ontmoetingsmaanden’.

Ik hoop dan ook allereerst dat u een ontmoeting zult hebben met Jezus, niet alleen in de hoedanigheid van een pasgeboren kind, maar ook als een volwassen kerel die het allerbeste met ons voor heeft.Geniet van deze maand en dat al die lichtjes die u om u heen ziet, uw hele hart mogen verlichten, opdat Zijn Stralend Licht een deel van u mag worden.Een goede December-maand en een gezellige nieuwjaarsavond toegewenst.U hoort weer van mij eind Januari (2024).Laura Kolmus

  Hierbij het rooster van December 2023 en Januari 2024.

Zoals reeds bekend, kunt u het rooster ook vinden op https://www.doofenkerk.nl/

December

2023

Gebarentolk

Schrijftolk

3

Ds Tjitske de Vries -Meijer

BethelzaalWendyGD 10

Ds Eveline Masetti

CastricumAnnet13

Hendrik/Laura/

Siep

Bethelzaal

KERSTVIERING

11:00 – 14:30

Regine

Marijke

17

GEEN DIENST

GD 25

Ds Bara van Pelt

Bethelkerk

1e Kerstdag

Tolk aanwezigJanuari

2024

Gebarentolk

7

GD 14

Ds Mirjam Sloots

BethelkerkWendy

21

GD 28

Ds Klaas Holwerda

BethelkerkWendy

-0-0-0-0-0-0-

Zoals u in het rooster gelezen heeft, is er woensdag 13 december weer een Kerstviering van en met het IC Dovenpastoraat Noord-Holland.De viering duurt van 11:00 tot ongeveer 14:30 uur. Het is in de Benedenzaal van de Bethelkerk te Amsterdam. Voor de lunch wordt gezorgd.

Zowel een gebarentolk als schrijftolk zullen aanwezig zijn.Hartelijk Welkom!!!Verzoek:

Wilt u zich aanmelden voor de 9e december. Dit kan per mail (doorzien@live.nl) of per mobiele telefoon (Whatsapp: +31621847100).

-0-0-0-0-0-0-

Luister en kijk om u heen en besef dat er meer is tussen hemel en aarde.

Warme groet,Laura Kolmus

Coördinator IC Dovenpastoraat NH

doorzien@live.nl

Tel.: 06-21847100De IC Dovenpastoraat Noord-Holland 

 

 

Eer aan de Koning die heden ten dage nog steeds om ons geeft!!!!