flitsgroot

 


 

Nieuwsbrief Flits van de IC Dovenpastoraat Noord-Holland

12 januari 2022





Gewaardeerde Flits-lezers!!!



Het Jaar 2022 is al weer begonnen. In mijn ogen begint het niet zo soepeltjes.

Niets is zeker, maar ook de vooruitzichten om onze dagen in ontspanning te beleven, wordt bemoeilijkt.



Iedere dag word je omgeven door mensen die verstopt zitten achter hun mondkapje. Afspraken worden uitgesteld, omdat men eerst de Persconferentie wil afwachten.



Ook is er de verdeeldheid: Neem jij wel of niet de Boosterprik. Iedereen is vrij om te kiezen, maar de mensen kunnen het niet laten om zowel positief als negatief te reageren op jouw keuze. U merkt het al, ik begin dit schrijven een tikkeltje geïrriteerd.



Wat ben ik dankbaar dat Onze Vader, God dus, zich niet laat opjutten door zo’n virusje. Het virusje dat probeert de baas te spelen over ons doen en laten. God is Almachtig, niet zo maar een woord, maar geloven wij dit ook??



Voor mij is het elke keer weer een keuze die ik mag maken. In overleg met Hem die mij gemaakt heeft en daarbij gebruik makend van mijn ontvangen gezond verstand. En die dan ook een grotere rol laat spelen dan de druk om dit virusje te bestrijden of er mij angst door aan te laten jagen, waardoor ik bijna verlamd zou kunnen raken in mijn doen en laten.



Ik mag en kan nog mensen ontmoeten, 1 ½ meter afstand is niets vergeleken bij het alleen maar thuis moeten blijven. Het video-bellen of skypen is altijd nog beter dan elkaar niet zien, spreken of mijden.



Wat hoop ik dat we samen met God en Jezus een weg van Vrede zullen vinden om het komend jaar met Vreugde te beleven. En zoals in Gods Woord staat:

Als we de Liefde niet hebben, dan zijn we niets.

Ik ben mij bewust dat dit mijn vrije vertaling is, maar wilt u het nalezen, dan vindt u het in 1 Korinthe 13.







Onderstaand treft u de kerkdiensten aan van de maand Januari. De diensten beginnen allemaal om 10:00 uur.



Echter ik mail dit onder voorbehoud, want het is nog onbekend wat voor besluiten er opnieuw genomen gaan worden komende vrijdag de 14e Januari door de Overheid.



Januari

Voorganger

Locatie

Bijzonderheden

Gebarentolk

Schrijftolk













GD 16

Kees Zwart

Bethelkerk

Avondmaal/

Livestream

Dido



GD 23

Ds Berit Bootsma

Weesp

Livestream

Wendy



30

Hendrik Stevens

Bethelzaal





Laura















Deze Flits is vandaag actueel, maar kan dus door vrijdag er anders gaan uitzien.

Helaas kan ik u niet inlichten over deze eventuele wijzigingen, omdat ik elders verplichtingen heb, dus adviseer ik u op de website van Doof en Kerk te kijken: https://www.doofenkerk.nl/

De enige dienst waar u op locatie aanwezig mag en kunt zijn is de 30e Januari in de Bethelzaal van de Bethelkerk. Onze nieuwe pastor Hendrik Stevens zal deze dienst voorgaan.

Link voor de Bethelkerk (16-1) is: https://www.protestantsamsterdam.nl/online-vieringen/

En daarna klik je op de foto van de Bethelkerk.


De uitzending begint 5 minuten voor aanvang van de samenkomst. Mocht u eerder hebben afgestemd, moet u hiervoor het scherm wel vernieuwen.


Voor de Grote of Laurenskerk (23-1, Weesp), op de website: https://pgwd.nl/

onder het kopje Livestreams vindt u de link voor deze dienst: https://pgwd.nl/nieuws/3938-gevolgen-lockdown-voor-onze-kerkdiensten-alleen-livestream



In deze dienst zal Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen voorgaan. Deze dienst zal het accent liggen op de bevestiging van twee ouderlingen. Daarbij wordt wat officiëler taal gebruikt en misschien is het handig om de digitale liturgie aan te vragen via:

digitaleliturgie@pgwd.nl

 


Hierbij een hartelijke Nieuwjaarsgroet van Wieger en Henni Pantjes:



Nieuwjaarswens 2022 uit Markelo

Bedankt voor de goede wensen uit Noord-Holland.

Aan het begin van 2022 wensen wij iedereen een goede en gezegende tijd.

Tijd dat speelt een belangrijke rol in ons leven.

Dat kunt u zelf invullen.

De tijd vliegt voorbij.

Ook hier in Markelo.

Al ligt het tempo in Twente misschien wat lager dan in een stad als Amsterdam.

Toch leven we in dezelfde tijd 2022.

Tijd is net een golfbeweging

En in ons leven hebben we goede tijden en slechte tijden.

Iemand zei: Tijd is als kralen die je aan een ketting rijgt.

Hoe lang die ketting wordt dat weten wij niet.

God weet alleen hoeveel tijd je krijgt.

Hij heeft de tijd in Zijn hand.

We hebben Kerstfeest gevierd.

Een feest van geborgenheid en licht.

Wij hopen dat iedereen in 2022 iets van die geborgenheid en dat licht mag ervaren.

Hartelijke groeten en een goede tijd.

Wieger en Henni Pantjes.



-0-0-0-0-0-0-0-



Voor de agenda, opdat u de datum kunt noteren:



Er is een nieuwe datum voor de uitgestelde landelijke contactdag 2021, dat is zaterdag 2 april 2022.

De taakgroep IC’s heeft deze datum gekozen omdat die iets verder in het voorjaar is.

We gaan ervan uit dat de maatregelen vanwege corona dan versoepeld zijn of zelfs helemaal opgeheven.



Toch maken we een voorbehoud: Als we vanwege corona elkaar nog niet lijfelijk kunnen ontmoeten, moeten we het opnieuw uitstellen.



De locatie en het programma blijven hetzelfde:

Regenboogkerk , Nassaulaan 22, 1213 BC Hilversum



Dit bericht gaat naar alle ICs de NCBD, het gebarenkoor en allen die zich opgegeven hadden voor de contactdag op 13 november.


Dan rest mij u een hoopvol en uitdagend 2022 toe te wensen,

Heel hartelijke groeten,



Laura Kolmus

doorzien@live.nl

Tel.: 06-21847100



De IC Dovenpastoraat Noord-Holland