kaarsenmetblad       

Datum

In de Bethelkerk (tenzij anders vermeld)

 

Elke Zondag maakt Carola Richters een bloemschikking

Zondag 1 december
10.00 uur

Ds Trinus H. Hibma   Met De Ark en Nieuwendammerkerk samen in de Bethelkerk
1e Advent Adventskalenders maken met kinderen uit de buurt

Zondag 8 december
10.00 uur

Dhr Huub Waalewijn, diaconaal opbouwwerker
2e Advent

Vrijdag 13 december
16.30
Ontsteken licht in de Kerstboom op Plejadenplein met programma met buurtorganisaties.

Zondag 15 december
10.00 uur

Ds Trinus H.Hibma
3e Advent Gaudete: Viering van het Avondmaal

Zondag 15 december
15.30 uur         
Kerstsamenzang in De Ark
   

Woensdag 18 december
9.30 - 13.00 uur

Donderdag 19 december 
11.30 - 14.30

Kerstviering Contactclub Bethelkerk. Gezellige broodmaaltijd.
Liederen en kerstverhaal. Voor de buurtbewoners.

Kerstviering en maaltijd voor doven.

Vrijdag 20 december
19.15 uur
Kerstviering met Avondmaal / Eucharistie
Twiskehuis, Watermanstraat 2, pastoor Nico van der Peet

Zondag 22 december
10.00 uur

Ds Margrietha Reinders
4e Advent

Zondag 22 december
14.30 uur

Kerstconcert Harmoniecorps Tuindorp Oostzaan
(gratis toegang; www.harmoniecorpstuindorp.nl )

Kerstavonddienst
Dinsdag 24 december
21.00 uur

Kerstavonddienst met Carols. M.m.v. de cantorij
o.l.v. Marja van der Ploeg.
Voorganger: ds Trinus Hibma.
animaatjes-kerstklokken-04636

Na de dienst Glühwein en chocolademelk !

 

Kerstmorgendienst
Woensdag 25 december
10.00 uur
ster

Om 9.00 uur bent u welkom aan het kerstontbijt.
Om 10.00 uur begint de kerstviering.
Marja van der Ploeg 
In de viering is een kerstimprovisatie met kinderen.
Zij volgen daarna in een eigen ruimte een gezellig  programma.
voorganger: ds Trinus H.Hibma

   
Oud- en Nieuwjaar Kijk in het rooster
 

Kijk ook op www.kerst020.nl