vignetnieuwhalf                               Vrienden van de Bethelkerk

 

Hoe word ik Vriend van de Bethelkerk ?

U neemt graag deel aan een of meerdere activiteiten in de Bethelkerk aan het Plejadenplein in Tuindorp Oostzaan.

Maar om lid te worden van de Bethelkerkgemeente en dus van de Protestantse Kerk van Amsterdam is voor u een stap te ver. Misschien omdat u liever geen lid bent van een kerkgenootschap of al lid bent van een ander kerkgenootschap.

Dan is er nu de mogelijkheid om Vriend van de Bethelkerk te worden.

Vrienden van de Bethelkerk is geen stichting of vereniging, maar een groep sympathisanten van het kerkgebouw en de activiteiten die daar plaats vinden, zoals buurtmaaltijden, concerten, exposities, theater en nog veel meer…

Vriend

U kunt al Vriend van de Bethelkerk worden voor een bijdrage van € 10.00 per jaar, maar hogere bijdragen zijn uiteraard zeer welkom.

Als Vriend van de Bethelkerk kunt u het kerkgebouw als uw huis in de buurt beschouwen en de activiteiten daarin bijwonen.

U wordt na uw gift door de penningmeester van de Bethelkerk op een lijst geplaatst die niet met anderen wordt gedeeld. Deze lijst wordt alleen maar gebruikt om u uit te nodigen voor mogelijk interessante activiteiten in de Bethelkerk, zoals concerten, exposities en maaltijden.

Als u er prijs opstelt, kan het kerkblad ‘De Bron’ bij u bezorgd worden of digitaal toegezonden. De activiteiten vindt u ook in de agenda van de website www.bethelkerkamsterdam.nl.

De opbrengst van de Vrienden van de Bethelkerk wordt door de penningmeester apart geregistreerd en jaarlijks op de website geplaatst.

Belangrijke levensmomenten.

De Bethelkerk is een goede trouwlocatie en is als zodanig te vinden op www.trouweninmokum.nl U kunt het gebouw gebruiken voor een burgerlijk huwelijk. Ook voor een religieuze plechtigheid om uw huwelijk of levensverbond te vieren is het uiteraard geschikt. U kunt uw eigen voorganger daarvoor vragen, maar u kunt ook een beroep doen op de predikant van de Bethelkerk (hibmveen@xs4all.nl of tel 06.24.98.11.44)

Ook in de situatie van rouw heeft de Bethelkerk u veel te bieden.

Bijvoorbeeld als plaats voor de uitvaart, door uzelf vorm gegeven, of desgewenst met deskundige ondersteuning van de predikant en cantor-organist.

De naam van de overledene kan in het gedachtenisboek worden bijgeschreven.

En er is zelfs de mogelijkheid van een gedachtenisplaquette in het gebouw.

Kijk ook op www.loketlevensvragen.nl

Door Vriend van de Bethelkerk te worden,

kunt u aangeven dat de Bethelkerk een belangrijke plek is voor u in Tuindorp Oostzaan en dat u graag wilt dat deze blijft bestaan. 

Graag uw gift overmaken op

Postbank 4870344 t.n.v.

Protestantse gemeente iz Bethelkerk

onder vermelding van:

vriend van de Bethelkerk +

uw emailadres

of anders uw huisadres.