STADSGESPREK NOORD #8.

De prijs van de crisis.

Dinsdag 24 september vindt het achtste Stadsgesprek Noord plaats, met als thema ‘Wie betaalt de prijs van de crisis?’ De hoofdvraag luidt: Bedreigt de crisis ook onze sociale vrede? Sprekers zijn Jan Pronk, oud minister, en Maureen van de Pligt, SP raadslid Amsterdam.

Debat.

Na hun inleidingen treedt Hans Krikke van de stichting Samenwonen-Samenleven als gespreksleider op. Vertegenwoordigers van sociale instellingen in Noord zullen daarop reageren, zoals het Leefkringhuis, De Vreedzame School, Streetcornerwork en Onze Energie

Daarna is er ruimte voor een open gesprek waaraan iedereen kan deelnemen.

Film en zang.

Vanaf 19.30 uur wordt de film Transitie NL, Kiemen van het nieuwe Nederland, vertoond De avond wordt besloten met entertainment /rap door Lamyn Belgaroui, vredesambassadeur in Amsterdam-Noord. Na afloop is er nagesprek met een drankje.

Nabij Buren…

De Stadsgesprekken worden georganiseerd door de werkgroep Nabije Buren Verre
Vrienden, die graag het interculturele en interreligieuze gesprek wil bevorderen. Dat streven zij ook na in huiskamerbijeenkomsten en dialoogtafels.

Het adres van het Stadsgesprek Noord is het Stadsdeelhuis Noord, Buikslotermeerplein 2000
Het stadsgesprek begint om 20.00 uur. Gratis toegang en iedereen is welkom.

Verdere informatie via b.bartels@worldonline.nl