Tiny Kuiper

Tuindorp-Oostzaan.-

“Dat ik met mevrouw Sonja Schuurman heb mogen praten, iemand die Anne Frank persoonlijk heeft gekend”, vind ik echt het meest bijzondere van de manifestatie.

‘Vrijheid gaat niet vanzelf’. ‘ Ik vind het bijzonder om thuis te vertellen over de hongerwinter en ik zal aangeven hoe zwaar het is om de hele dag in een kogelvrij vest rond te moeten lopen’.

Het zijn drie uitspraken van achtste groepers  van basisscholen uit Tuindorp–Oostzaan en de Molenwijk, die dinsdag tijdens een manifestatie rond de ‘onthulling’ van het gerenoveerde oorlogsmonument aan de Meteorensingel konden ervaren dat ‘vrijheid niet vanzelf gaat’.

Bij  het herdenkingsmonument van de WO II  ‘de Vredesduif’ mochten enkele leerlingen een eigen herinneringssteen in een tegelplateau drukken. Het plateau krijgt een permanente plek  in de bestrating rond het monument.

Voordat stadsdeelraadwethouder Willem Paquay  officieel de  stenen- plaquette in ontvangst nam,  waren meer dan  honderd kinderen  in de Bethelkerk aan het Plejadenplein samengekomen.  Zij werden daar, in aanwezigheid van oorlogsveteranen en ouderen, die de Tweede Wereldoorlog hadden meegemaakt, toegesproken door  Greetje de Jong van het 4-5 mei comité Tuindorp Oostzaan. ‘Vrijheid gaat niet vanzelf’,   gaf zij aan. Dominee Trinus  Hibma onderstreepte dat. Samen met alle jongeren studeerde hij het lied ‘Waar zou de  stad van vrede zijn’ in, dat later op de dag bij ‘de steenlegging’ werd  gezongen.

Oorlogsveteranen, ook die van recentere  oorlogen( Rob van den Heuvel en Erik Hofstra (Libanon) en Michel Westerveld, zoon van Hans Westerveld (Golfoorlog en Cambodja), gingen met leerlingen in gesprek over hun ervaringen  en de gevolgen van hun oorlog missies.

In de voormalige pastorie van de Sacramentskerk, waar sinds  één jaar aan de Kometensingel 150 het Veteranencentrum is gevestigd, mochten groep acht  leerlingen van de Twiske  school in gesprek gaan met oud-Indiëgangers en mariniers,  die werden ingezet in Nieuw Guinea. Ruud Swarts, Adrianus Bax en Jaap Wals vertelden over hun missie.

Het in klasverband bezoeken van het inloopcentrum   van de Stichting Veteranen Amsterdam is een primeur voor de scholen. Vanaf vandaag staat de deur ook open voor andere scholieren bracht voorzitter Eus Sandel naar voren. Greetje  de Jong sprak de hoop uit dat de jeugd hun steentje bijdraagt aan het behoud van de vrede en zij hoopt jongeren te kunnen begroeten tijdens de 4 mei herdenking bij de Vredesduif.  Tiny Kuiper.