vragen rond werk

Bijeenkomst ‘Tussen twee banen’.

Op dinsdag 26 mei is in de Bethelkerk een bijzondere bijeenkomst voor mensen die met anderen wel eens ervaringen willen delen rond reorganisatie, ontslag, zoeken naar werk en het nog niet hebben van werk.

De gespreksgroep over werk, die tweemaandelijks in de Bethelkerk samenkomt om in een vrije ruimte ervaringen uit te wisselen, heeft de Dienstenbond van het CNV uitgenodigd het geslaagde concept van Open Coffee in de Bethelkerk te houden. Op deze middag zal het gaan over regelingen rond (verlies van) werk en inkomsval en budgettering. Wellicht doet u er nieuwe contacten en ideeën op.

Het tijdstip is: dinsdag 26 mei, van 13.00 – 15.00 uur
De plaats: Bethelkerk, Plejadenplein 44, 1064 NW Amsterdam

Iedereen, oud en jong is hartelijk welkom. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Informatie:
Ans Wendels (020-4922000) of Trinus Hibma (06-24981144)

werk1